Będzie nowe uzdrowisko. Ministerstwo Zdrowia jest "za"

Autor: oprac. JPP • Źródło: Wykaz Prac Legislacyjnych Rady Ministrów01 kwietnia 2022 18:11

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu rozporządzenia w sprawie nadania statusu uzdrowiska dwóm miejscowościom. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w drugim kwartale tego roku.

Będzie nowe uzdrowisko. Ministerstwo Zdrowia jest "za"
Będzie nowe uzdrowisko. Powstanie na terenie sołectw Latoszyn i Podgrodzie Fot. Shutterstock
  • W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu rozporządzenia w sprawie nadania statusu uzdrowiska dwóm miejscowościom
  • Chodzi o sołectwa Latoszyn i Podgrodzie, położonym na obszarze gminy Dębica w woj. podkarpackim
  • Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w drugim kwartale tego roku. Osobą odpowiedzialną za jego przygotowanie jest wiceminister Waldemar Kraska

Będzie nowe uzdrowisko w woj. podkarpackim

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, zwanej dalej „ustawą uzdrowiskową”, działalność uzdrowiskowa może być prowadzona na terenie obszaru, który uzyskał status uzdrowiska.

Obszar ten powinien spełniać warunki określone w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej, tj. posiadać:

  • złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych, 
  • klimat o właściwościach leczniczych,
  • powinny znajdować się na nim zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
  • powinien spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska w stosunku do środowiska,
  • powinien posiadać infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzić gospodarkę odpadami.

Plany w sprawie uzdrowiska zostały chwilowo wstrzymane

W sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn Podgrodzie do ministra zdrowia wystąpił - jak czytamy w opisie do projektu - wójt gminy Dębica. 

Jednak, jak przypomina resort zdrowia w związku z tym, że obszar sołectw stanowił również obszar objęty koncesjami (dwiema) na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów, udzielonymi na rzecz PGNiG, dalsze prace związane z nadaniem statusu uzdrowiska uległy wstrzymaniu.

- Gdyż na obszarach objętych ochroną uzdrowiskową eksploatacja surowców innych niż surowce lecznicze w związku z brzmieniem art. 38a ustawy uzdrowiskowej, byłaby zabroniona. Uniemożliwienie koncesjobiorcy prowadzenia działalności objętej koncesją stanowiłoby ograniczenie praw z niej wynikających - przypomina MZ.

I dodaje: wobec zaistniałej sytuacji Wójt Gminy Dębica podjął działania, których efektem było podjęcie przez Radę Gminy w dniu 31 sierpnia 2021 r. uchwały w przedmiocie utworzenia jednostki pomocniczej pn. „Górna-Maga”, obejmującej swoim zasięgiem obszar odpowiadający obszarowi koncesji nr 35/93 z dnia 16 kwietnia 1993 r. na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Pilzno-Południe”. Powyższe doprowadziło do wyłączenia z granic planowanego obszaru uzdrowiska obszaru koncesji nr 35/93, umożliwiając dalsze bezkolizyjne funkcjonowanie działalności wydobywczej i obszaru projektowanego „Uzdrowiska Latoszyn”

W odniesieniu do drugiej koncesji, która obejmuje planowano uzdrowisko, toczy się przed Ministrem Klimatu i Środowiska postępowanie w przedmiocie zmniejszenia obszaru tej koncesji poprzez wyłączenie obszaru projektowanego „Uzdrowiska Latoszyn”, co - jak wskazuje resort - wykluczy kolizję obszarów wydobycia i planowanego uzdrowiska.

- Niezależnie od powyższego, prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów na podstawie koncesji nr 28/96/Ł nie stoi w sprzeczności z funkcjonującym na obszarze uzdrowiska zakazem eksploatacji surowców innych niż surowce lecznicze, gdyż faza poszukiwania i rozpoznawania w ramach koncesji łącznej nie jest tożsama z fazą wydobycia. Z uwagi na ograniczenie obszaru koncesji nr 28/96/Ł, nie będzie podstaw prawnych do wydania decyzji inwestycyjnej na obszarze projektowanego „Uzdrowiska Latoszyn” - czytamy.

W związku z tym minister zdrowia uznał, że ww. obszar spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej. Istnieją zatem przesłanki uzasadniające wydanie rozporządzenia Rady Ministrów – zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum