×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Będą normy zatrudnienia w opiece długoterminowej. MZ: zmiany dotyczą m.in. opiekunów medycznych

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, SejmOpublikowano: 17 czerwca 2023 07:00

W Ministerstwie Zdrowia toczą się prace nieformalnej grupy roboczej ds. ustalenia norm zatrudnienia w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz opracowania propozycji włączenia do długoterminowej opieki zdrowotnej opiekunów medycznych - poinformował wiceminister Waldemar Kraska.

Będą normy zatrudnienia w opiece długoterminowej. MZ: zmiany dotyczą m.in. opiekunów medycznych
W MZ toczą się prace nad opracowaniem propozycji włączenia do długoterminowej opieki zdrowotnej opiekunów medycznych Fot. Shutterstock
  • Posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Wielichowska wystosowała interpelację do resortu zdrowia w sprawie opieki długoterminowej
  • Chciała wiedzieć, jakie działania planuje podjąć rząd na rzecz rozwoju, wsparcia i standaryzacji usług opiekuńczych
  • W odpowiedzi wiceminister Kraska zaznaczył, że rekomendowane kierunki działań wskazane zostały m.in. w mapach potrzeb zdrowotnych
  • Poinformował także, że w resorcie rozpoczęły się prace nad ustaleniem norm zatrudnienia pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Opieka długoterminowa. Posłanka dopytuje o strategię rozwoju usług opiekuńczych

Starzenie się społeczeństwa i zmiany w dotychczasowym stylu życia powodują, że problem opieki długoterminowej będzie jednym z ważniejszych wyzwań polityki społecznej i zdrowotnej w większości krajów. Na problem zwróciła uwagę w swojej interpelacji do ministra zdrowia posłanka KO Monika Wielichowska. 

Przypomniała apel Pracodawców RP, w którym przedsiębiorcy wskazali potrzebę podjęcia działań w zakresie rozwoju opieki długoterminowej oraz usług opiekuńczych. W tym m.in. opracowania stabilnego systemu kryteriów i standardów usług opiekuńczych, zapewnienia im odpowiedniego systemu finansowania czy stworzenia systemu zachęt do tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy w tym obszarze. 

- Nie ma wątpliwości, że pożądanym rodzajem opieki jest opieka świadczona w warunkach domowych, zarówno w obszarze opieki długoterminowej, jak i usług opiekuńczych. Niestety świadczone usługi opiekuńcze w Polsce są wciąż niedostępne dla większości społeczeństwa ze względów finansowych - napisała Wielichowska.

W związku z tym chciała wiedzieć, jakie działania planuje podjąć rząd na rzecz rozwoju, wsparcia i standaryzacji usług opiekuńczych.

MZ zapowiada zwiększenie roli opiekunów medycznych i więcej form dziennej opieki

W odpowiedzi wiceminister Waldemar Kraska przypomniał, że wyzwania i reformy w obszarze opieki długoterminowej, przed którymi stoi system w Polsce, zostały zidentyfikowane w krajowych dokumentach strategicznych, w tym m.in. w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 r.”. 

W zakresie rozwoju opieki zdrowotnej dla osób starszych oraz wsparcia ich opiekunów przewiduje on:

  • rozwój form opieki dziennej poprzez poszerzanie form dziennej opieki medycznej, w tym osób z zaburzeniami otępiennymi, z uwzględnieniem regionów oraz obszarów niezurbanizowanych, w których dostęp do świadczeń opieki długoterminowej jest najbardziej ograniczony,
  • włączenie przeszkolonych w tym zakresie kadr medycznych (opiekunów medycznych) do personelu zapewniającego opiekę długoterminową oraz opiekę paliatywną i hospicyjną udzielaną w warunkach domowych,
  • rozwój innowacyjnych form opieki poprzez rozpowszechnienie usług z zakresu telemedycyny, dedykowanych osobom starszym i innym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, oraz ich włączenie do świadczeń gwarantowanych,
  • wsparcie dla opiekunów nieformalnych poprzez działania o charakterze edukacyjnym (w zakresie właściwej opieki nad chorym w domu), informacyjnym (w zakresie dostępnych form wsparcia i pomocy w sprawowaniu codziennej opieki) oraz wsparcia psychologicznego (dostępnego w środowisku lokalnym oraz w formie zdalnej),
  • koordynację opieki środowiskowej, zapewnienie kompleksowej bazy informacji na temat publicznie dostępnych form opieki zdrowotnej nad osobami starszymi oraz wsparcia zdrowotnego dla ich opiekunów nieformalnych.

Jak czytamy dalej, powyższe działania zostaną sfinansowane zarówno ze środków krajowych (Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, środki NFZ i budżetu państwa), jak również z pieniędzy unijnych (Programu FERS na lata 2021-2027, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021).  

Powstaną normy zatrudnienia w ZOL i ZPO, w szpitalach powiatowych - oddziały geriatryczne 

Rekomendowane kierunki działań wskazane zostały także w mapach potrzeb zdrowotnych, a następnie zawarte w Krajowym Planie Transformacji.

Kraska przypomina, że jeden z kamieni milowych przygotowanych przez MZ przewiduje tworzenie w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych. Ponadto resort uruchomił cykl kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych opiekunów medycznych, realizowany do końca tego roku. 

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia toczą się prace nieformalnej grupy roboczej do spraw ustalenia norm zatrudnienia w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, z uwzględnieniem grup zawodowych pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych oraz opracowania propozycji włączenia do długoterminowej opieki zdrowotnej opiekunów medycznych jako zespół pielęgniarka-opiekun wraz z podziałem zadań - poinformował Waldemar Kraska.

Do udziału w pracach zostali zaproszeni: dr Mariola Rybka, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, przedstawiciele Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kraska przypomniał także, że aktualnie procedowany jest projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który wprowadzi mechanizm zapewniający dostęp do profesji - w tym m.in. opiekuna medycznego - tylko profesjonalistom, którzy posiadają właściwe kwalifikacje i kompetencje. 

W odpowiedzi na interpelację posłów Lewicy w sprawie standardów zatrudnienia w domach pomocy społecznej, wiceminister wyliczył, że w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w 2021 roku zatrudnionych było 12 344 pielęgniarek i 6 727 opiekunów medycznych. 

ZOL-e miały wówczas pod opieką (stacjonarnie) łącznie 41 tys. 217 pacjentów, a ZPO - 13 tys. 023.  - Rok 2022 jest nadal przedmiotem analiz - zaznaczył Kraska. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum