Badania psychologiczne poborowych po nowemu. Jaki zakres? Jak długo są ważne?

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia07 kwietnia 2022 14:00

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej. Dokument ma związek z badaniami psychologicznymi u osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Badania psychologiczne poborowych po nowemu. Jaki zakres? Jak długo są ważne?
Jest już projekt ustawy o badaniach psychologicznych. Fot. Shutterstock
 • 5 kwietnia do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej
 • Projekt ten ma na celu realizację upoważnienia ustawowego ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny
 • W rzeczonym projekcie ustalono regulacje m.in. trybu odwoływania się od orzeczeń psychologicznych czy też zakresu badań psychologicznych wykonywanych w procesie wydawania orzeczeń psychologicznych
 • Projektowane rozporządzenie reguluje również zakres wykonywanych badań, który obejmuje wywiad psychologiczne oraz diagnostyczne badanie psychologiczne

Projekt rozporządzenia MON o badaniach psychologicznych

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej, ma on na celu realizację upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 11 marca 2022 roku w obronie Ojczyzny. Ów projekt reguluje:

 1. tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;
 2. zakres badań psychologicznych wykonywanych w procesie wydawania orzeczeń psychologicznych;
 3. tryb kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawania orzeczeń psychologicznych;
 4. sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi;
 5. wzór orzeczenia psychologicznego, z wyjątkiem wzoru orzeczenia dotyczącego badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Co ważne, "wprowadzone w przedmiotowym projekcie regulacje mają na celu uwzględnienie jako funkcjonujących w stanie faktycznym i prawnym  nowych organów wykonujących badania psychologiczne osób powoływanych do służby wojskowej – wojskowych centrów rekrutacji (WCR)".

Tym samym regulacje te pozwolą na usprawnienie procesu rekrutacji do służby wojskowej.

Regulacja zakresu wykonywanych badań

Projektowane rozporządzenie ma także regulować zakres wykonywanych badań, który obejmuje: wywiad psychologiczny oraz diagnostyczne badanie psychologiczne, w tym:

 • ocenę sprawności intelektualnej,
 • diagnostykę cech osobowości, w tym: ocenę poziomu dojrzałości emocjonalnej  i społecznej, ocenę sprawności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresowych, ocenę sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia,
 • ·diagnostykę sprawności psychomotorycznej.

- Projektowane rozporządzenie określa termin ważności badań psychologicznych, na okres 3 lat od ostatniego badania, zakończonego wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań do pełnienia służby – podkreślono.

Jednak są wyjątki, o których wspomniano w uzasadnieniu. Okres 3 lat nie dotyczy:

 • osób, które ubiegają się o powołanie do zawodowej służby wojskowej
 • osób, które ubiegają się do służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji,
 • osób, których stan zdrowia uległ zmianie albo istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich aktualnego stanu zdrowia.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum