BCC: poszczególne zmiany w ochronie zdrowia niespójne i niekorzystne dla systemu

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 11 stycznia 2017 13:39

11 stycznia, w siedzibie Business Centre Club w Warszawie, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Ministrowie przedstawili rekomendacje działań, które powinien podjąć rząd w 2017 r., aby poprawić sytuację społeczno-gospodarczą w kraju. Rekomendacje te dotyczą też sektora ochrony zdrowia.

BCC: poszczególne zmiany w ochronie zdrowia niespójne i niekorzystne dla systemu
Zdaniem BCC przedstawiona strategia Narodowej Służby Zdrowia jest zbyt ogólna, FOT. Ken Teegardin/Flickr.com (CC BY-SA 2.0)

Zdaniem BCC działaniami priorytetowymi rządu w sektorze ochrony zdrowia powinno być dopracowanie i poddanie społecznej dyskusji strategii zmian w systemie ochrony zdrowia, zaprezentowanej w lipcu 2016 przez ministra Konstantego Radziwiłła.

Przedstawiona strategia „Narodowej Służby Zdrowia” jest zbyt ogólna, poszczególne rozwiązania niespójne i niekorzystne dla systemu ochrony zdrowia (np. likwidacja NFZ), a czasami sprzeczne ze sobą. Nie podano w niej źródeł finansowania nowych rozwiązań, w tym wzrostu wydatków do 6 proc. PKB do 2025 roku oraz nie wskazano bardzo ważnych w przypadku nowych rozwiązań, skutków proponowanych zmian. Ponadto, strategia powinna wynikać zawsze z wizji, w tym przypadku wizji systemu ochrony zdrowia, a ta nie została przedstawiona dotąd przez Ministerstwo Zdrowia.

Konieczna jest też intensyfikacja działań w zakresie Narodowego Programu Zdrowia i ustawy o Zdrowiu Publicznym, w tym pilne wypracowanie planu działań dotyczących ochrony powietrza. Brak skutecznych rozwiązań w tym zakresie będzie powodował większą liczbę zachorowań na choroby układu oddechowego, układu krążenia i chorób nowotworowych. Konsekwencją tego będzie wzrost kosztów leczenia, absencja chorobowa pracowników oraz zwiększona umieralność obywateli.

W odniesieniu do rynku farmaceutycznego konieczne jest wypracowanie rządowego dokumentu Polityka Lekowa Państwa, który powinien zawierać między innymi program rozwoju przemysłu farmaceutycznego, wprowadzenie zmian w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, którego wyniki testów okazały się negatywne i narażają przedsiębiorców na niepotrzebne kary, uporządkowanie nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym, w tym wsparcie starań przedsiębiorców w utworzeniu systemu Narodowej Organizacji Weryfikacji Produktów Leczniczych, który musi funkcjonować od lutego 2019 r., przyspieszenie prac nad ustawą refundacyjną w zakresie refundacji produktów z importu równoległego.

W ocenie BCC na aprobatę zasługuje z kolei zakończenie kontraktacji na 2017 rok i podpisanie umów na leczenie z lekarzami POZ i szpitalami. Na świadczenia medyczne zaplanowano w 2017 roku wprawdzie o 4 mld zł więcej, niż w ubiegłym roku, nie wiadomo jednak ile pochłoną z tego dodatkowe wynagrodzenia związane z podwyżkami płac w ochronie zdrowia.

Godna uwagi jest też rezygnacja z likwidacji składki na ZUS i NFZ w związku z rezygnacją z wprowadzenia jednolitego podatku.

BCC pozytywnie też ocenia przekazanie do konsultacji społecznych projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ), jako ważnego projektu systemowego, który ma poprawić jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń, zwiększyć rolę POZ, wprowadzić model tzw. opieki zintegrowanej oraz zintensyfikować działania profilaktyczne i edukacyjne na poziomie POZ.

Z aprobatą spotkała się również intensywność prac Ministerstwa Zdrowia w zakresie przygotowywania szeregu uregulowań w ochronie zdrowia, m.in. w zakresie: utworzenia Systemu Obsługi List Refundacyjnych, wydania kolejnych map zdrowotnych, wdrożenia procedury IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia), zmian dotyczących tzw. pakietu onkologicznego, utworzenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, przeglądu koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych i zapisywania ich za pomocą technologii medycznych.

W ocenie BCC z kolei zagrożenia dla gospodarki i przedsiębiorców wprowadza proponowane rozwiązania w zakresie utworzenia sieci szpitali oraz zmiany w ustawie o ratownictwie medycznym, stanowiące poważne zagrożenie dla istnienia wielu podmiotów prywatnych świadczących usługi medyczne, których inwestycje w naszym systemie ochrony zdrowia ocenia się na 7 mld zł.

Przewidywane rozwiązania w zakresie sieci szpitali, w tym ryczałtowe finansowanie, nie będą niestety motywowały do podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych i konkurencyjności wśród szpitali, co przyniesie bardzo niekorzystne skutki dla pacjentów i całego systemu zdrowia.

Negatywnie oceniany jest też projekt wycofania ze sprzedaży aptecznej suplementów diety i kosmetyków, co spowoduje osłabienie branży aptecznej oraz brak dostępu pacjentów do fachowego poradnictwa farmaceuty, a także brak rzetelnej oceny skutków poszczególnych regulacji i nie uwzględnianie zasadnych uwag zgłaszanych w procesie konsultacji społecznych.

Przykładem może być m.in. nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne, która może doprowadzić do pogłębienia dysproporcji w rozmieszczeniu aptek w skali kraju, zmniejszenia ogólnej liczby aptek, czy ograniczenia dostępu pacjentów do usług farmaceutycznych na skutek np. wzrostu cen w aptekach.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum