BCC/Rynek Zdrowia | 12-03-2015 11:53

BCC: oby ustawa o in vitro nie została ”wywrócona do góry nogami”

Prace nad ustawą regulującą procedurę in vitro trwają od ponad 10 lat. Dobrze, że Rada Ministrów w końcu przyjęła projekt ustawy o leczeniu niepłodności - uważa Business Centre Club i wyraża nadzieję, że w parlamencie nie zostanie ona ”wywrócona do góry nogami”.

W przesłanym nam komentarzu BCC wyrażono przekonanie, że posłowie - niezależnie od poglądów politycznych i światopoglądowych - nie podważą medycznej i społecznej argumentacji zasadności ustawy. Parlament powinien zająć się przede wszystkim normami prawnymi wynikającymi z dyrektyw unijnych i zgodnością z Konstytucją RP.

Ustawa jest Polsce niezbędna i powinna wejść w życie jak najszybciej - podkreśla BCC. Problem dotyczy 1,5 miliona par, nie tylko małżeństw. Dotychczas nie było ustawowej regulacji stosowania metody in vitro, za co Komisja Europejska - grożąc wysokimi karami finansowymi - wielokrotnie upominała Polskę. W projekcie ustawy uwzględniono przepisy prawa unijnego, tzw. dyrektywy tkankowej, oraz postanowienia Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny.