Autoryzacja dla wszystkich podmiotów leczniczych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia16 grudnia 2022 12:01

Nie tylko szpitale, ale wszystkie podmioty lecznicze, które udzielają świadczeń finansowanych z pieniędzy publicznych będą podlegać autoryzacji - wynika z przyjętego w grudniu przez rząd projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Kto, kiedy i w jakim zakresie będzie podlegał ocenie?

Autoryzacja dla wszystkich podmiotów leczniczych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie
Autoryzację będą musiały uzyskać wszystkie podmioty lecznicze, które chcą udzielać świadczeń ze środków publicznych Fot. Jakub Kamiński/PAP
  • Rząd ustawą o jakości w opiece zdrowotnej zamierza wprowadzić wymóg uzyskania autoryzacji przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, które udzielają świadczeń finansowanych z pieniędzy publicznych
  • Placówki będą weryfikowane pod kątem: wyposażenia w sprzęt i aparaturę, wymagań stawianych wobec personelu oraz realizacji wewnętrznego systemu zarządzania jakością 
  • Autoryzacji udzielać będzie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w formie decyzji administracyjnej na okres 5 lat
  • Rząd przyjął projekt ustawy o jakości 13 grudnia. Dokument, oprócz autoryzacji, wprowadzi uregulowania w zakresie monitorowania zdarzeń niepożądanych; usprawnienia akredytacji w ochronie zdrowia; usprawnienia wypłaty pacjentom rekompensat za zdarzenia medyczne czy tworzenia i prowadzenia rejestrów medycznych

Autoryzacja obejmie wszystkie placówki.  Wprowadzi "stałą ocenę spełniania wymagań"

Zdaniem resortu zdrowia, bez wdrożenia systemu autoryzacji nie nastąpi oczekiwana poprawa jakości opieki nad pacjentami. Autoryzacja w założeniu umożliwić ma "wprowadzenie do polskiego systemu opieki zdrowotnej rozwiązań stałej oceny spełniania wymagań jakościowych przez podmioty udzielające świadczeń finansowanych ze środków publicznych". 

- Obecnie w polskim systemie opieki zdrowotnej nie funkcjonują rozwiązania motywujące podmioty udzielające świadczeń (...) do utrzymywania swojej działalności leczniczej na co najmniej minimalnym poziomie spełnienia wymagań związanych z jakością i bezpieczeństwem pacjenta, jak również wymagań określonych w rozporządzeniach w sprawie świadczeń gwarantowanych - czytamy w ocenie skutków regulacji.

W pierwszej wersji projektu obowiązkiem autoryzacji miały zostać objęty tylko szpitale, ostatecznie jednak będzie dotyczyła wszystkich podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Od kiedy składanie wniosków? Zasady przyznawania autoryzacji i okres przejściowy 

Autoryzację na zakresy i rodzaje świadczeń wydawać będzie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek podmiotów na okres 5 lat. Co ważne, wymóg jej uzyskania będzie warunkiem zawarcia umowy z NFZ, ale nie prowadzenia działalności leczniczej w ogóle. 

W ramach autoryzacji będzie weryfikowane:

  • spełnienie warunków prowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania jakości i bezpieczeństwa oraz realizacji świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy o świadczeniach,
  • wymogów dotyczących personelu medycznego,
  • wymogów dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Jak czytamy w OSR, aby uzyskać autoryzację, niezbędne będzie spełnienie wszystkich warunków jej wydania. Projekt przewiduje jednak okres przejściowy. Mają to być trzy lata od wejścia w życie ustawy.

W przypadku ryzyka braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, jednocześnie przy prawidłowo złożonym wniosku, oświadczeniu i dokumentach przedstawionych przez wnioskodawcę potwierdzających spełnianie warunków autoryzacji, NFZ będzie mógł wydać autoryzację warunkową na okres 1 roku.

Z kolei w przypadku odmowy wydania lub cofnięcia autoryzacji, kolejny wniosek o wydanie autoryzacji w zakresie świadczeń, której dotyczyła decyzje, podmiot będzie mógł złożyć po roku.

Wnioski o udzielenie autoryzacji dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie innym niż leczenie szpitalne mogą być składane od dnia 1 lipca 2024 roku. 

Autoryzacja obejmie, jak wynika z OSR, około 25 tys. podmiotów leczniczych, blisko 144 tys. praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, 33 tys. 284 praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych oraz 14 tys. 446 praktyk zawodowych fizjoterapeutów. 

"Niech zbliżający się rok wdrażania ustawy będzie rokiem jakości"

Dodajmy, że rząd przyjął projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta 13 grudnia. Informację w tej sprawie przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Po ustawach gwarantujących wzrost nakładów na ochronę zdrowia oraz wynagrodzeń personelu medycznego czas na gwarancje dla pacjenta. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta - przekazał w mediach społecznościowych Adam Niedzielski.

- Niech zbliżający się rok wdrażania ustawy będzie rokiem jakości - dodał.

Zaproponowane w ustawie rozwiązania m.in. precyzują i porządkują proces akredytacji podmiotów udzielających świadczeń, wprowadzają również dwuinstancyjny, pozasądowy system rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, na mocy przepisów ma zostać także utworzony rejestr zdarzeń niepożądanych.

 

 


 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum