NIL/Rynek Zdrowia | 16-10-2018 09:25

Apel prezydium NRL w związku z wdrażaniem e-recepty - odliczenie od podatku

W związku z ogłoszonym przez ministra zdrowia projektem wsparcia finansowego dla aptek w celu ich dostosowania do wymagań informatycznych związanych z wdrożeniem projektu e-recepty, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do szefa MZ o pilne wprowadzenie dla lekarzy i lekarzy dentystów identycznych rozwiązań, polegających na możliwości odliczenia od podatku podwójnych kosztów zakupu sprzętu informatycznego.

Po raz kolejny należy podkreślić, że dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego, potrzebnego do obsługi e-recepty to znaczny wydatek - podnosi NRL. Fot. Shutterstock

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oponuje przeciwko pomijaniu środowiska lekarzy i lekarzy dentystów w decyzjach dotyczących uruchomienia środków publicznych na wdrożenie e-recepty.

Samorząd lekarski zwracał już wcześniej uwagę, że wielu lekarzy z uwagi na wiek, warunki zdrowotne, brak możliwości używania komputera i dostępu do internetu, nie będzie mogło stosować e-recept.

''Spowoduje to wykluczenie dużej grupy lekarzy z aktywnego życia zawodowego, co wobec dramatycznego braku lekarzy w Polsce, może skutkować trudnościami w uzyskaniu przez pacjentów należnych świadczeń zdrowotnych. Po raz kolejny należy podkreślić, że dla wielu lekarzy i lekarzy dentystów zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego, potrzebnego do obsługi e-recepty, czyli komputerów, monitorów a także oprogramowania, stanowi znaczny wydatek, nierzadko zupełnie nieadekwatny do osiąganych przez lekarzy przychodów z tytułu prowadzenia praktyki'' - czytamy w apelu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dokumencie jednocześnie wskazuje, że zapowiedziana przez resort zdrowia możliwość uzyskania za pośrednictwem NFZ dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przez niektórych lekarzy, na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest rozwiązaniem niewystarczającym.

Więcej: www.nil.org.pl