NIL/Rynek Zdrowia | 31-03-2020 14:07

Apel NRL: wpiszmy chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 do wykazu chorób zawodowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało w poniedziałek, 30 marca do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Prof. Andrzej Matyja FOT. PTWP

W apelu opublikowanym na stronie NRL czytamy: "apelujemy o odrębne wpisanie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 do wykazu chorób zawodowych. Oczekujemy również, że w przypadku, gdy na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zachoruje lekarz albo lekarz dentysta, to przyjmowane będzie, że z wysokim prawdopodobieństwem choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy".

Jednocześnie Prezydium NRL przypomina, że kadry lekarskie z wielkim oddaniem włączają się do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Powszechnie wiadomo, że większość podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kraju jest nieprzygotowana do walki z epidemią, w szczególności jednostki te nie zapewniają lekarzom i lekarzom dentystom wystarczającego wyposażenia w niezbędne środki ochrony osobistej. Mimo tych trudnych warunków pracy i narażania własnego zdrowia oraz życia i zdrowia swoich rodzin, lekarze i lekarze dentyści starają się zapewnić chorym jak najlepszą opiekę medyczną.

Dalej NRL wyjaśnia, że: "Statystycznie rzecz biorąc ryzyko zakażenia wywołanego koronawirusem podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów znacznie wyższe niż w przypadku innych grup zawodowych. Ryzyko to zwiększa się jeszcze bardziej, gdy brak jest wystarczających środków ochrony indywidualnej dla lekarzy, a dodatkowo zagrożenie epidemiczne jest nowe – wirus SARS-CoV-2 nie został jeszcze dostatecznie dokładnie przebadany przez naukę pod kątem sposobów skutecznej ochrony przed nim."

Dlatego też, w takiej sytuacji: "Państwo musi stanąć na wysokości zadania i zapewnić lekarzom wszelkie możliwe narzędzia i instrumenty prawne służące do łagodzenia ryzyka, jakie wiąże się obecnie ze sprawowaniem opieki nad pacjentami.Samorząd lekarski uważa, że jednym z tych instrumentów jest odrębne wyszczególnienie w wykazie chorób zawodowych choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 u lekarzy i lekarzy dentystów" - czytamy w apelu.

Więcej: nil.org.pl