Ankieta: lekarze częściowo zadowoleni z porozumienia z MZ

Autor: Konsylium24 /Rynek Zdrowia • • 15 lutego 2018 12:04

Porozumienie rezydentów z resortem zdrowia kończące akcję protestacyjną, która zaowocowała paraliżem wielu oddziałów szpitalnych, środowisko medyczne przyjęło w pewnym zadowoleniem. Teraz czas się zastanowić czy protestujący podpiszą ponownie klauzule opt-out i praca oddziałów szpitalnych wróci do normy?

Fot. archiwum

Serwis lekarski Konsylium24 postanowił przyjrzeć się sprawie dokładniej. Wyniki ankiety przeprowadzonej w serwisie na próbie 1700 polskich lekarzy pokazują jak wygląda stan faktyczny. Prawie jedna trzecia (31%) spośród ankietowanych to lekarze odbywający specjalizację.

W pytaniu o zadowolenie z faktu zakończenia protestu odpowiedzi rozdzieliły się niemal równo pomiędzy ankietowanymi. Okazuje się, że ⅓ ankietowanych lekarzy (34%) jest zadowolonych z zakończenia protestu lekarskiego, 38% nie ma w tej sprawie zdania, a pozostali (28%) wyrażają niezadowolenie z tego powodu.

Znaczna większość lekarzy, niezależnie od faktu odbywania specjalizacji, jest częściowo zadowolona z wynegocjowanego porozumienia jednocześnie twierdząc, że jest to krok w dobrą stronę (18% lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, 14% wszystkich pozostałych ankietowanych lekarzy). Jedna piąta lekarzy (22%) uznaje rezultat negocjacji z Ministerstwem Zdrowia za porażkę, w tym 20% lekarzy odbywających specjalizację i 24% lekarzy poza tą grupą. 18% specjalizujących się lekarzy i 14% nie odbywających aktualnie szkolenia specjalizacyjnego jest w pełni usatysfakcjonowana podpisanym porozumieniem, natomiast 11% ogółu lekarzy nie ma w tej sprawie zdania.

Co ciekawe, duże różnice pomiędzy lekarzami w trakcie specjalizacji a pozostałą częścią badanej grupy wystąpiły przy pytaniu o znajomość treści wynegocjowanego porozumienia. Aż 43% lekarzy w trakcie specjalizacji stwierdziła, że zna dokładnie, a 51% orientacyjnie ustalenia podpisanego przez PR OZZL i MZ dokumentu; jedynie 6% raczej lub wcale nie zna treści porozumienia. W przypadku lekarzy nie odbywających aktualnie specjalizacji, odsetek deklarujących dokładną znajomość ustaleń jest niższy (23%), orientacyjną wyższy (67%), zaś nikłą lub żadną nieco wyższy (10%) niż w przypadku ich młodszych kolegów.

Wydaje się, że mimo zakończenia akcji protestacyjnej, stałej zmianie uległa mentalność części młodych lekarzy. Większość ankietowanych lekarzy z grupy odbywających specjalizację wzięła udział w proteście polegającym na wypowiadaniu klauzul opt-out i/lub rezygnacji z dodatkowej pracy (57%). Co ważne, po zakończeniu protestu jedynie nieco ponad ⅓ (35%) ma zamiar wrócić do dawnego wymiaru czasu pracy (podpisać ponownie opt-out lub rozpocząć dodatkową pracę). Pozostali lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne (65%) nie zamierzają powrócić do obciążenia pracą, jakiego doświadczali przed protestem.

Wyniki sondy pokazują, że większość lekarzy jest przynajmniej częściowo usatysfakcjonowana z przeprowadzonych zmian i widzą nadzieję na przyszłą poprawę sytuacji. W treści podpisanego porozumienia znajduje się zobowiązanie do podjęcia apelu do lekarzy by w miarę swoich możliwości pracowali więcej z powodu niedoborów kadrowych. Niemniej jednak większość z protestujących nie zadeklarowało chęci do ponownego podejmowania się pracy ponad obowiązujące normy. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum