MS/Rynek Zdrowia | 23-10-2019 19:12

Andrzej Śliwczyński: w opiece bariatrycznej potrzebujemy ośrodków eksperckich i mierników

NFZ jest zainteresowany powstawaniem w opiece bariatrycznej ośrodków eksperckich o wysokiej jakości świadczonych usług zdrowotnych. Potrzebujemy także mierników pozwalających na płacenie za efekt zdrowotny - mówił doc. Andrzej Śliwczyński podczas sesji "Wprowadzenie modelu VBHC w opiece bariatrycznej. Identyfikacja kluczowych mierników wartości zdrowotnej" w ramach XV Forum Rynku Zdrowia.

Andrzej Śliwczyński Fot. PTWP

Zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ podkreślił, że płatnik zobligowany jest do tego, aby dostosować opiekę medyczną do środków finansowych, którymi dysponuje, ale w taki sposób, żeby świadczenia były wykonywane w ośrodkach, które są do ich realizacji przygotowane.

- NFZ dąży do wyłonienia ośrodków eksperckich, w których pacjent będzie najpełniej zaopiekowany, a działania medyczne będą wykonane najlepiej i najbezpieczniej, będą także zminimalizowane ewentualne powikłania. To jest nasz cel - zaznaczył doc. Śliwczyński.

Przedstawiciel NFZ odniósł się również do przedstawionego w trakcie sesji przez Jerzego Gryglewicza, eksperta rynku medycznego Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, projektu modelu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej w opiece bariatrycznej - KOS BAR.

Jak ocenił, dobrze, że NFZ ma obecnie możliwość budowania wspólnie z ekspertami i uczelniami systemów, w których będzie możliwe płacenie za efekt zdrowotny i które pozwolą realnie mierzyć jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych: są to przede wszystkim systemy dotyczące opieki koordynowanej.

Podkreślił też, że w opiece koordynowanej istotne jest prawidłowe wyodrębnienie pacjenta, który choruje na otyłość. Diagnozę powinien postawić lekarz POZ lub internista, a następnie pacjent powinien być odpowiednio pokierowany. Dla części chorych konieczna może okazać się operacja - staną się oni pacjentami chirurgów bariatrycznych.

- Musimy zaproponować odpowiednią wiedzę lekarzom, którzy będą się takim pacjentem opiekować, a także zapewnić system wymiany informacji pomiędzy zakresami powiązanymi w opiece koordynowanej jedną umową - podsumował doc. Śliwczyński.