Andrzej Duda podpisał ustawę o najniższym wynagrodzeniu. Jak zmienią się pensje w służbie zdrowia?

Autor: oprac. KM • Źródło: prezydent.pl, Rynek Zdrowia18 czerwca 2021 13:20

Ustawa o najniższym wynagrodzeniu dla medyków podpisana. Parafował ją prezydent Andrzej Duda. Jak zmienią się pensje w służbie zdrowia?

Andrzej Duda podpisał ustawę o najniższym wynagrodzeniu dla medyków/Fot. Kancelaria Prezydenta RP
  • Andrzej Duda podpisał w czwartek, 17 czerwca, ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
  • To tzw. ustawa o najniższym wynagrodzeniu. Zakłada, że  podwyższone zostaną współczynniki pracy 
  • Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca. Jak zmienią się pensje medyków? 

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu podpisana

Wśród założeń podpisanej przez Prezydenta RP ustawy znajdują się m.in. zapisy dotyczące podwyższenia współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych.

- Co spowoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników, wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie kancelarii Prezydenta RP.

Ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Co zmieni dla pracowników medycznych?

Ustawa ma trzy założenia:

  1. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co spowoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne
  2. przyspieszenie o pół roku (z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021 r.) wymogu osiągnięcia przez podmioty lecznicze określonych w ustawie minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej, wykonujących inny zawód niż zawód medyczny
  3. modyfikacja określonego w ustawie z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze i lekarze dentyści posiadający specjalizację). Modyfikacja dotyczy daty, na którą będzie się ustalać wysokości wynagrodzeń gwarantowanych jako prawa nabyte oraz dodania w art. 19 w ust. 4 dodatkowego wskazania stanowiącego, że proporcjonalna zmiana wysokości gwarantowanego wynagrodzenia według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. będzie dopuszczalna również w przypadku zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ponadto, w myśl ustawy podwyższony zostanie na rok 2021 limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum