AOTMiT/Rynek Zdrowia | 07-03-2019 13:15

AOTMiT: porządek obrad na posiedzenie Rady 21 marca

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 3/2019 odbędzie się 21 marca 2019 r.

Jak informuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, porządek obejmuje:

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne z zakresu AOS.

Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

Standard rachunku kosztów - aktualny stan prac.

Więcej: aotmit.gov.pl