AOTMiT: oceną tych leków i refundacji zajmie się wkrótce Rada Przejrzystości

Autor: AOTMiT/Rynek Zdrowia • • 10 lutego 2021 16:20

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości odbędzie się 15 lutego 2021 r. - poinformowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

AOTMiT: oceną tych leków i refundacji zajmie się wkrótce Rada Przejrzystości
Porządek obrad obejmuje przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: Tresiba, Lenvima, Forxiga i Alunbrig. Fot. Archiwum

Porządek obrad obejmuje przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Tresiba (insulinum degludecum) we wskazaniach: cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia; cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO),
  • Lenvima (lenvatinibum) w ramach programu lekowego ''Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C.73)'',
  • Forxiga (dapagliflozinum) we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy beta-adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów,
  • Alunbrig (brigatinibum) w ramach programu lekowego ''Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca brygatynibem (ICD-10 C 34)''.

Rada zajmie się także:

- przygotowaniem stanowiska w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego PKU GMPro (o smaku waniliowym) we wskazaniu: fenyloketonuria u pacjentów powyżej 12. roku życia.

- przygotowaniem stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

  • Petnidan Saft (ethosuximidum), Petinimid (ethosuximidum), Zarontin (ethosuximidum) we wskazaniu: padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami nieświadomości),
  • Chenodeoxycholic acid Leadiant (acidum chenodeoxycholicum) we wskazaniu: żółtakowatość mózgowo-ścięgnista.

Porządek obrad obejmuje też:

- przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Aranesp (darbepoetinum alfa) we wskazaniu: przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa (ICD-10: D60.0);

- przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: ''Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy''.

Więcej: aotm.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum