AOTMiT | 20-04-2021 19:49

AOTMiT o porządku obrad na posiedzeniu Rady Przejrzystości 26 kwietnia

Porządek obrad obejmuje m.in. przygotowanie oceny leku Rozlytrek oraz wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów zawierających substancję czynną colestyraminum.

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości jest zaplanowane na 26 kwietnia. Fot. Archiwum

  • W porządku obrad przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Rozlytrek (entrectinib) w ramach programu lekowego
  • Przygotowane zostanie stanowisko w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Milupa Basic F
  • Rada przygotuje też stanowisko w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych w ramach importu docelowego produktów leczniczych zawierających substancję czynną colestyraminum

Jak informuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2021 w poniedziałek (26 kwietnia) ma w porządku obrad przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Rozlytrek (entrectinib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34) z fuzją genu ROS-1”.

Przygotowane zostanie także stanowisko w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Milupa Basic F we wskazaniach:
- zaburzenie utleniania kwasów tłuszczowych pod postacią deficytu CACT;
- chłonkotok (w tym stan po zabiegach kardiochirurgicznych);
- abetalipoproteinemia;
- zaburzenia gospodarki lipidowej (hiepercholesterolemia i hipertriglicerydemia);
- deficyt lipazy lipoproteinowej.

Na obrady w poniedziałek, 26 kwietnia zaplanowane jest też przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych zawierających substancję czynną colestyraminum we wskazaniach:
- biegunka przewlekła, w tym: biegunka chologenna, sekrecyjna, biegunka w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, biegunka po usunięciu pęcherzyka żółciowego, biegunka w przebiegu polipowatości rodzinnej jelita grubego;
- choroba Hirschsprunga, choroba Leśniowskiego-Crohna;
- ciężkie zaburzenia wchłaniania jelitowego spowodowane: resekcją odcinka jelita cienkiego, enterostomią;
- dyslipidemia, w tym: hiperlipidemia mieszana, hipercholesterolemia;
- pierwotna żółciowa marskość wątroby;
- wtórna marskość wątroby z cechami cholestazy, będąca następstwem zakażenia wirusem HCV;
- pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych;
- postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa;
- świąd skóry w przebiegu: cholestatycznego polekowego zapalenia wątroby, zespołu Alagille’a, cholestazy wewnątrzwątrobowej, resekcji części jelita grubego.