AOTMiT/Rynek Zdrowia | 22-11-2017 18:05

AOTMiT do organizacji pacjenckich: na to szkolenie miejsc już nie ma, ale...

Termin zapisów na szkolenie dla organizacji wspierających pacjentów na temat procesu refundacyjnego w Polsce i roli Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w nim upłynął 20 listopada 2017 r, a liczba wolnych miejsc została wyczerpana.

Jak podaje Agencja, w przypadku zainteresowania przedmiotem ww. szkolenia, zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: m.wysocka@aotm.gov.pl podając: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji, zajmowane stanowisko, adres e- mail (służbowy), nr tel. (służbowy), adres do korespondencji.

O przyszłych terminach szkolenia chętni zostaną poinformowani drogą mailową oraz zostanie zamieszczony komunikat na stronie internetowej Agencji.

Szkolenie jest odpowiedzią na oczekiwania organizacji w zakresie podniesienia świadomości/wiedzy nt. specyfiki pracy i funkcjonowania AOTMiT w systemie ochrony zdrowia.

Uczestnik po przeprowadzonym szkoleniu zna podstawy funkcjonowania Agencji, potrafi umiejscowić się w procesie refundacyjnym, wie na czym polega podejmowanie decyzji w ramach procesu oraz potrafi odnaleźć podstawowe informacje na temat trwającego procesu refundacyjnego.

Więcej: www.aotmit.gov.pl