AOTMiT: 20 stycznia 2020 r. kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości - program

Autor: AOTMiT, MAK/Rynek Zdrowia • • 14 stycznia 2020 07:32

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała na swojej stronie program posiedzenia Rady Przejrzystości, które zaplanowano na 20 stycznia 2020 r.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

Porządek obrad obejmuje:

• Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leów:
- Kymriah (tisagenlecleucel) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B, oporna na leczenie (ICD-10L C91.0)
- Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: rak urotelialny pęcherza moczowego w stadium uogólnienia (ICD-10: C67.9)
- Signifor (pasyreotyd) we wskazaniu: zespół Cushinga zależny od ektopowego wydzielania ACTH przez guz o lokalizacji pozaprzysadkowej (ICD-10: E24).

• Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, produktu leczniczego Wilzin (octan cynku) we wskazaniu: choroba Wilsona.

• Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego”.

• Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
1. „Fizjoterapia dla Mieszkańców Gminy Kamieńsk”
2. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 75 r.ż. Z Miasta Krakowa”
3. „Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory”
4. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska”
5.„Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021”
6. „Mam apetyt na zdrowie” (pow. piaseczyński)
7. „Antybakteryjna redukcja ryzyka próchnicy zębów stałych u dzieci” (m. st. Warszawa).

• Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną anakinra we wskazaniu: inne wrodzone zespoły autozapalne:
- TRAPS, FMF po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny
- Poligenowe zespoły autozapalne mediowane przez IL-1- Zespół Schnitzlera
- Amyloidoza wtórna, zależna od zmian autozapalnych.

Źródło: www.aotm.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum