9 listopada rozmowy rządu dot. medycyny transplantacyjnej. Wzrost nakładów o 10 mln

Autor: oprac. MP • Źródło: PAP09 listopada 2021 05:54

We wtorek 9 listopada rząd zajmie się przedłużeniem realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" o kolejny rok. Wzrosną nakłady o 10 mln zł.

Fot. Shutterstock
  • Rząd przewiduje wydłużenie realizacji programu dot. medycyny transplantacyjnej o kolejny rok
  • Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się we wtorek 9 listopada
  • Wzrosną nakłady na "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" do 75 mln zł

Realizacja "Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" przedłużona 

Posiedzenie rządu zaplanowano na wtorek, na godz. 11.00. Rząd zajmie się m.in. nowelizacją projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2021 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)". Projekt został opracowany w Ministerstwie Zdrowia.

Program pierwotnie miał się zakończyć w 2021 roku, ale "biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia nieprzerwanej realizacji zadań NPRMT" zaplanowano przedłużenie jego realizacji o jeden rok, czyli do 31 grudnia 2022 r. oraz podniesienie w stosunku do 2021 roku kwoty do 75 mln zł na jego realizację, czyli o 10 mln zł.

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu chodzi o to, by zapewnić "nieprzerwaną realizację kluczowych dla medycyny transplantacyjnej zadań, w tym w zakresie rozwoju, doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych (z uwagi na złożoność i zakres merytoryczny projektu jego realizacja wydłuża się), finansowania koordynatorów transplantacyjnych czy realizacji świadczeń (np. przeszczepy innowacyjne, monitorowanie wysokoimmunizowanych biorców czy leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi)".

Podano też, że przesunięcie terminu oraz zwiększenie budżetu "pozwoli także utrzymać i dalej rozwijać pilotażowe zadania z 2021 r., tj. zwiększanie liczby dawców poprzez finansowanie zakupu sprzętu dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, rozszerzenie sieci koordynatorów, czy wdrożenie programu odczulania dla biorców nerek, a także na wprowadzenie nowych działań pilotażowych, w tym w zakresie rozwoju programów perfuzji narządów w ośrodkach przeszczepiających płuca i serca, co pozwoli zwiększyć liczbę i jakość dostępnych do przeszczepiania narządów".

Ponadto wskazano, że te działania są bardzo istotne w kontekście m.in. negatywnego wpływu pandemii na sytuację medycyny transplantacyjnej.

Projektodawca wskazał, że propozycja ma charakter "pomostowy".

"W 2021 r. zostanie opracowana tzw. strategia transplantacyjna obejmująca zadania merytorycznie także spoza NPRMT, w tym m.in. zadania Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant", Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Banku Tkanek Oka, Centrum e-Zdrowia oraz zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Po jej przyjęciu strategia zastąpi NPRMT dysponując jego budżetem na 2022 r." 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum