7 ustaw, które miały uzdrowić system w 2022 roku. Zrobiliśmy ich remanent

Autor: Piotr Wróbel • Źródło: Rynek Zdrowia28 grudnia 2022 06:00

W 2022 roku Ministerstwo Zdrowia zapowiadało wejście w życie kilku ustaw poprawiających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Wybraliśmy siedem, naszym zdaniem systemowo najważniejszych i pokazujemy bilans prac nad nimi.

7 ustaw, które miały uzdrowić system w 2022 roku. Zrobiliśmy ich remanent
Fot. PAP/Tomasz Gzell
  • Z kluczowych projektów ustaw regulujących funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia do Sejmu w roku 2022 został skierowany jeden: projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta
  • Zapowiadana ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej być może wejdzie w życie w II kwartale 2023 r. - Biję się w piersi. Uważam, że to jest absolutna porażka z mojego punktu widzenia - powiedział minister Adam Niedzielski
  • Nowy projekt ustawy o reformie szpitalnictwa, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, ma zostać opublikowany i skierowany do konsultacji, ale dopiero w styczniu 2023 roku
  • W 2022 roku Sejm przyjął dwie kompleksowe ustawy dotyczące środowisk zawodowych: diagnostów i ratowników medycznych. Natomiast projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych dopiero w grudniu został przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów
  • Na liście wdrożonych ustaw jest też ta o minimalnych wynagrodzeniach

Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach - "historyczne wydarzenie" czy kłopoty dla powiatu

W lipcu 2022 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Zdrowia w zależności od grupy zawodowej podwyżki brutto wyniosły 17-41 proc., czyli od 632 zł (sanitariusz, salowa) do 2009 zł (dla lekarza z I stopniem specjalizacji).

- Mamy do czynienia z historycznym wydarzeniem. Nigdy wcześniej w ochronie zdrowia nie było takich podwyżek - mówił w maju, jeszcze na etapie tworzenia projektu, Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.

Ustawa mogła być sukcesem ministra zdrowia, ale sposób jest wdrożenia doprowadził do tego, że niektórych szpitali w Polsce nie było stać na ustawowe podwyżki. 

Po konsultacjach z samorządami i pracodawcami NFZ na polecenie ministra zdrowia wprowadził korekty wycen niektórych świadczeń i dodatkowe wsparcie finansowe dla szpitali powiatowych do końca czerwca 2023 r, w których wzrost wartości kontraktów nie przekroczył 16 proc. 

Od miesięcy organy założycielskie szpitali i reprezentujący je m.in. Związek Powiatów Polskich oceniają działanie ustawy inaczej niż Ministerstwo Zdrowia.

- Jakaś "kroplówka finansowa" z Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia pozwalała nam przetrwać rok, pół roku czy przełom roku. Teraz to się skończyło, mamy już upadłość, mamy przypadki, gdzie mówi się o tym, że dyrekcja nie będzie płacić wynagrodzeń lekarzom, bo nie ma [z czego - red. RZ] - twierdził Andrzej Płonka, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, wypowiadając się podczas spotkania w Busku-Zdroju, na którym ZPP dokonał podsumowania roku.

- W tej chwili po kilku propozycjach finansowych dla szpitali mamy poczucie, że sytuacja już absolutnie jest unormowana - powiedział w Polsat News 5 grudnia Adam Niedzielski, podsumowując temat.

Ustawa o medycynie laboratoryjnej - zdania wśród diagnostów były podzielone

9 grudnia weszła w życie ustawa o medycynie laboratoryjnej. Ustawa wprowadza wymagania kwalifikacyjne dla kierownika laboratorium i m.in. przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

Diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie i udział w kursach. Specjalizowanie się/szkolenia będą dofinansowywane przez ministra zdrowia. Diagności otrzymali do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego.

Pracom nad ustawą towarzyszyły kontrowersje w samym środowisku diagnostów. - Szczególnie niezadowalające jest dla nas pozostawienie "furtki" do zawodu diagnosty laboratoryjnego w postaci studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej dla przedstawicieli zawodów niemedycznych - mówiła nam Agnieszka Gierszon, sekretarz Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Alina Niewiadomska, wówczas szefowa KIDL, przyznawała, iż zdania na temat projektu są podzielone, ale "należy docenić, co się ma" i wyliczała, że sama tylko Izba zgłosiła 150 poprawek do projektu.

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego - potrzebna, nie wszystkie postulaty uwzględnione

2 grudnia została przyjęta przez Sejm ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa m.in. wprowadza nowe rozwiązania dotyczące kształcenia przed- i podyplomowego ratowników, podnoszące rangę zawodu.

- Zgoda ministerstwa na kierunkowe studia magisterskie dla ratowników medycznych, w powiązaniu z zapisaną w projekcie możliwością wprowadzenia specjalizacji pozwoli na tworzenie ścieżki kariery zawodowej w ratownictwie medycznym, której dotąd brakowało - mówił nam dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Ratownicy czuli jednak niedosyt, bo zabiegali też m.in. o ustanowienie prawa umożliwiającego odchodzenie na wcześniejszą emeryturę.

- Praca ratownika jest obciążająca fizycznie i psychicznie, odbija się na zdrowiu i sprawności, dlatego część starszych ratowników z trudem pracuje w karetce. Nie wszyscy przejdą do dyspozytorni. Emerytura pomostowa w wieku 55 lat dawałaby szansę na odejście tym kolegom, którzy już nie dają rady - uzasadniał ten postulat w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Dariusz Mądraszewski, przew. Krajowej Sekcję Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. - Takie ustalenia nie są przedmiotem ustawy i nie leżą w kompetencji ministra zdrowia - odpowiadało Ministerstwo Zdrowia.

Akceptacji nie uzyskała też np. propozycja zapisania w ustawie prawa do wykonywania prywatnej praktyki ratownika medycznego.

Projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta - lekarze chcą innego no-fault

22 grudnia został skierowany do prac Sejmu projekt ustawy ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Jedno z zasadniczych rozwiązań zapisanych w projekcie przewiduje, że każdy podmiot leczniczy będzie podlegał w oparciu o ustalone kryteria systematycznej ocenie jakości (autoryzacja) wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Te informacje będą upubliczniane, co pozwoli pacjentom na porównywanie jakości i skuteczności leczenia w szpitalach.
 
- Robienie fakultatywnej akredytacji, to za mało, jeżeli chodzi o zarządzanie jakością w sektorze medycznym. Usługi, które są świadczone powinny charakteryzować się odpowiednimi parametrami, które powinny być non-stop mierzone i to nie mierzone na zasadzie dobrowolności i z dużym opóźnieniem, ale mierzone po to, żeby być podstawą płatności za konkretną usługę - tłumaczył w wywiadzie dla Rynku Zdrowia minister zdrowia Adam Niedzielski.

Bardzo istotnym rozwiązaniem zwartym w projekcie ustawy jest wprowadzenie systemu rekompensat dla pacjentów poszkodowanych w wyniku zdarzeń medycznych i rodzin w przypadku śmierci pacjenta. O zaistnieniu zdarzenia medycznego ma orzekać ma specjalna komisja przy RPP, co automatycznie ma prowadzić do wypłaty rekompensaty „na poziomie akceptowalnym społecznie”, według stawek przewidzianych za konkretne konsekwencje zdarzenia medycznego.

Kwestią wywołującą najwięcej kontrowersji w środowisku lekarzy są zapisane w projekcie rozwiązania dotyczące systemu no-fault. Naczelna Izba Lekarska domagała się wprowadzenia zapisów podobnych do tych w lotnictwie, gdzie "w pierwszej kolejności zadawane jest pytanie, co poszło nie tak, a nie kto jest winny".

- Całkowity brak odpowiedzialności karnej oznaczałby, że zawód lekarza jest traktowany zupełnie inaczej niż wszystkie inne zawody, gdzie również może dochodzić do śmiertelnych incydentów. Nie ma więc przesłanek, żeby akurat ten zawód miał takie uprzywilejowanie - odpowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Minister: biję się w piersi

Konsultowany jeszcze jesienią 2021 r. projekt ustawy nadal nie trafił do Sejmu. Według najnowszych zapowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej KSO wejdzie w życie najpóźniej od drugiego kwartału 2023 r.

Przypomnijmy, że od 2018 r. trwa pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, stopniowo rozszerzony o kilka nowych województw. Ustawa ma uwzględniać doświadczenia zebrane w ramach tego pilotażu, wprowadzając koordynowaną, kompleksową opiekę nad pacjentem onkologicznym. Celem KSO jest wprowadzenie opieki nad pacjentem onkologicznym o dobrej jakości, porównywalnej w całym kraju bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

W sierpniu 2022 r. minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że dyskusja nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przenosi się do Stałego Komitetu Rady Ministrów. - Perspektywa, jaką sobie wyznaczyliśmy do wejścia w życie tej ustawy to 1 stycznia 2023 r. Na przejście całego procesu legislacyjnego zostało zatem niecałe pięć miesięcy - mówił wówczas.

Nie udało się. 31 grudnia zakończyć miał się prowadzony w czterech województwach pilotaż programu opieki w ramach sieci onkologicznej. Jednak projekt w sprawie Krajowej Sieci Onkologicznej nie trafił jeszcze do Sejmu. Pilotaż przedłużony zostanie do 31 marca 2023 roku.

- Biję się w piersi. Uważam, że to jest absolutna porażka z mojego punktu widzenia, ale robimy wszystko, żeby na Radzie Ministrów, która odbędzie się między świętami, ten temat podjąć - powiedział Adam Niedzielski 19 grudnia na antenie RMF FM. Według słów ministra ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej wejdzie w życie najpóźniej od drugiego kwartału.

Projekt ustawy o reformie szpitalnictwa - zmieniony, konsultacje jeszcze raz

Pierwszy projekt tej ustawy został przedstawiony przez ministra zdrowia 30 grudnia 2021 roku. Rząd planował przyjąć projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa w I kwartale 2022 roku i wkrótce potem miał on trafić do Sejmu. Projekt spotkał się jednak z wieloma uwagami samorządów oraz menedżerów szpitali i był zmieniany.

Kolejna wersja projektu miała trafić pod obrady Rady Ministrów w IV kwartale 2022 r. Raczej nie uda się dotrzymać tego terminu.

Jak nieoficjalnie dowiedział się Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia zamierza na początku stycznia 2023 r. przedstawić do konsultacji społecznych zmieniony projekt ustawy.

Przypomnijmy, że projekt w pierwszej wersji przewidywał m.in. utworzenie Agencja Rozwoju Szpitali, która miała poddawać szpitale obowiązkowej ocenie co 3 lata i nadzorować procesy naprawcze w tych podmiotach, które generują największe zadłużenie. 

Projekt został mocno skrytykowany przez samorządy i dyrektorów szpitali, obawiających się ingerencji instytucji centralnej w zarządzanie szpitalami. Przeciwni jego wprowadzeniu byli także posłowie PiS, przekonywali Adama Niedzielskiego, że ustawa w obecnym kształcie nie ma szans na poparcie w Sejmie. Projekt był modyfikowany. Ostatecznie w sierpniu stało się jasne, że do Sejmu nie trafi.

Nowa wersja projektu ustawy, jak w październiku zapowiadał w rozmowie z Rynkiem Zdrowia minister zdrowia Adam Niedzielski, wycofuje „wszystkie elementy dolegliwe”.

- Pozostaliśmy tylko przy wspieraniu i zasilaniu finansowym, więc pozostały same zachęty - mówił. W nowym projekcie miał pojawić się zapis o utworzeniu funduszu restrukturyzacyjnego, z którego będzie finansowana realizacja programów naprawczych w szpitalach spełniających określone kryteria.

Projekt ustaw o niektórych zawodach medycznych - wrócił w grudniu

Prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych rozpoczęły się jeszcze w 2019 roku. Potrzebę wdrożenia regulacji zgłaszali sami przedstawiciele zawodów medycznych, które do tej pory nie były objęte regulacjami ustawowymi.

- To pierwsza ustawa, w której chcemy stworzyć regulacje, które będą satysfakcjonujące zarówno dla technika farmaceutycznego, jak i dietetyka. Dodatkowo kreuje nowe zawody, jak np.: podolog czy profilaktyk - mówił w kwietniu 2022 r. wiceminister zdrowia Piotr Bromber, zaznaczając, że ustawa dotyczy 17 zawodów.

Na jakim etapie jest proces legislacyjny? Jak poinformowało nas Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia 2 grudnia projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych został przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze