60 sesji w dwa dni: rusza trzecia edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

www.rynekzdrowia.pl Autor: PTWP - RynekZdrowia.pl • Źródło: MAK, PW   • 08 marca 2018 05:58

Dokąd zmierza medycyna w dobie szybkiego rozwoju technologicznego, wpływ stanu zdrowia społeczeństw na gospodarkę, rosnące koszty opieki zdrowotnej. To ważniejsze z wielu zagadnień, o których rozmawiać będą uczestnicy rozpoczynającego się w czwartek (8 marca) III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Miejscem III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach; FOT. PTWP

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach już po raz trzeci spotkają się, między innymi: wybitni lekarze, przedstawiciele świata nauki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Podczas tegorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) w dniach 8 i 9 marca odbędzie się 60 sesji panelowych, debat i prezentacji, z udziałem ponad 300 prelegentów i ponad 3 tys. gości. Na 10 marca zaplanowano otwarty Śląski Dzień Zdrowia dla mieszkańców regionu.

W obradach drugiego dnia kongresu (9 marca) swój udział zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Kongres zainauguruje 8 marca sesja plenarna pt. „Okrągły Stół Wyzwań Zdrowotnych”, w której uczestniczyć będą: Marek Tombarkiewicz - wiceminister zdrowia; Andrzej Jacyna - p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych NFZ; Ewa Borek - prezes Fundacji My Pacjenci; Krzysztof Bukiel - przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy; prof. Paweł Buszman - prezes zarządu, American Heart of Poland SA; poseł Barbara Dziuk; poseł Lidia Gądek; Mariola Głowacka - członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przewodnicząca Komisji Prawa i Legislacji NRPiP; Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich; poseł Beata Małecka-Libera, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisja Zdrowia; Anna Rulkiewicz - prezes zarządu Grupy Lux Med; poseł Andrzej Sośnierz, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia; Marek Wójcik - ekspert Związku Miast Polskich.

Przegląd wyzwań, czyli postęp kosztuje
Przypominamy kilka wypowiedzi członków Rady Naukowej III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych dotyczących wybranych zagadnień w programie HCC 2018.

- Czy postęp w nauce spowoduje, że technologie zastąpią kiedyś lekarzy w onkologii? To nieco prowokujące pytanie, ale powinniśmy o tym rozmawiać - podkreśla prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

- Czy i jakie są granice stosowania robotyki w procesie leczenia? Czy we współczesnej onkologii, mimo ogromnego postępu wiedzy, nadal funkcjonują mity i złudzenia? - prof. Składowski zadawał kolejne trudne pytania.

Dr Józef Kurek, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zgodził się, że postęp technologiczny w medycynie jest imponujący. - Z drugiej strony trzeba pilnie odpowiedzieć na pytanie, kto za to wszystko zapłaci? - stwierdził.

Dodał, że rozwój technologii to oczywiście tylko jeden z powodów, dla których środowisko medyczne wraz z decydentami musi skutecznie poszukiwać źródeł finansowania coraz droższej opieki zdrowotnej.

Analizujmy zawartość bazy danych
- Jednym z obszarów tematycznych III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będą bazy danych w ochronie zdrowia - mówi prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

- Mamy za sobą dekadę gromadzenia danych. Teraz następuje czas analizowania zawartości baz, w których zgromadziliśmy ogromną ilość informacji - zaznacza prof. Mariusz Gąsior.

Podczas spotkania Rady Naukowej III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego korzystania z dużych baz danych. - Jest to bardzo ważny warunek poprawy jakości leczenie pacjentów. Temu celowi służyć mają narzędzia pozwalające analizować dane statystyczne. To z kolei umożliwi m.in. przewidywanie zdarzeń niepożądanych, które mogą nastąpić w przyszłości - podkreśla prof. Mariusz Gąsior.

Za dużo amputacji!
- Poważnym problemem medycznym i ekonomicznym w naszym kraju są amputacje kończyn z powodu powikłań naczyniowych. Rocznie koszty związane z amputacjami sięgają w Polsce ponad 60 mln zł - mówił prof. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej SUM, krajowy konsultant w dziedzinie angiologii.

- Na ogromne koszty, które ponosimy wykonując ok. 9 tysięcy dużych amputacji rocznie, składają się wydatki na leczenie, rehabilitację, ale i renty - zaznacza prof. Aleksander Sieroń.

- Dlatego podczas Kongresu w Katowicach warto mówić o metodach, pozwalających na wydłużenie czasu do amputacji, a nierzadko nawet uratowanie kończyny. Do tych metod, w moim przekonaniu, zaliczyć należy, m.in.: hiperbarię, oksybarię, laserobarię, czy stosowanie zmiennych pól magnetycznych - wymienia prof. Sieroń.

Monitorować wynika leczenia
- Wyzwania, przed którymi stoi nasz system ochrony zdrowia, to między innymi pilna konieczność poprawienia, nadal pogarszających się, wskaźników demograficznych - mówi prof. Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland SA.

Musimy także zastanowić się, w jaki sposób kontrolować wydawanie pieniędzy na opiekę zdrowotną, aby stanowiły wartość dla poszczególnych pacjentów oraz całego społeczeństwa - zaznacza prof. Buszman.

- Idąc śladem krajów wysoko rozwiniętych musimy zacząć skutecznie monitorować efekty, jakie dają środki finansowe przeznaczane na ochronę zdrowia - dodał prezes American Heart of Poland.

Otyłość, nadwaga, zagrożenia behawioralne
- Mamy w Polsce najbardziej otyłe 13-latki wśród krajów Unii Europejskiej. Bardzo dobrą okazją do dyskusji o tym, jak zmienić ten stan rzeczy jest III Kongres Wyzwań Zdrowotnych - mówi prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Istotną częścią kongresu będą sesje traktujące o szeroko rozumianej edukacji - nie tylko obejmującej kształcenie lekarzy różnych specjalności, ale również pacjentów oraz - co szczególnie ważne - ich rodzin - podkreśla prof. Skrzypulec-Plinta.

- Warto zwrócić także uwagę na kongresowe sesje dotyczące uzależnień behawioralnych, w tym zagrożeń związanych, między innymi, z cyberprzemocą. O tym chcemy również powiedzieć rodzicom 10 marca 2018 r., podczas dnia otwartego HCC, czyli Śląskiego Dnia Zdrowia, którego współorganizatorem jest Śląski Uniwersytet Medyczny - informuje prof. Skrzypulec-Plinta.

Postępy w ginekologii i położnictwie
Wykonujemy już dużo zabiegów wewnątrzmacicznych, które często ratują płód. I tym celom służy diagnostyka prenatalna - podkreśla prof. Krzysztof Sodowski, kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

To właśnie dzięki diagnostyce prenatalnej możliwe jest leczenie dziecka już w łonie matki. - Już płód jest pacjentem i właśnie tym celu potrzebna jest nam diagnostyka prenatalna - wyjaśnia profesor.
Nowoczesna ginekologia pozwala też na coraz szersze prowadzenie małoinwazyjnych operacji laparoskopowych.

Prof. Sodowski zwraca też uwagę, iż rośnie liczba zachorowań na choroby onkologiczne, ale wiemy też, że wczesne badanie diagnostyczne daje lekarzom szansę wyleczenia raka. - Choroby nowotworowej nie można się bać, trzeba ją po prostu wcześnie rozpoznać - powiedział.

Nowe terapie w onkologii
- Mamy coraz więcej leków, które w sposób wybiórczy atakują komórki nowotworowe, oszczędzając tkanki prawidłowe. Jednak ich wprowadzanie do terapii celowanych jest utrudnione, gdyż są to leki drogie - mówi prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Centrum Onkologii - Instytucie, Oddział w Gliwicach.

Jak tłumaczy, do niedawna w leczeniu onkologicznym posługiwaliśmy się chemioterapią, czyli lekami, które działały na nowotwory, ale jednocześnie wywoływały efekty uboczne działając także na tkanki prawidłowe. Obecnie mamy do dyspozycji coraz więcej leków, które w sposób wybiórczy atakują komórki nowotworowe, oszczędzając inne.

Badania naukowe prowadzące do opracowana tych leków oraz weryfikacja ich skuteczności wiązały się jednak z dużymi kosztami. Dlatego wprowadzenie nowoczesnych leków napotyka na trudności ze względów finansowych.

Możliwości leczenia w ramach tzw. terapii celowanych, to jeden z tematów dyskusji podczas sesji poświęconych onkologii, które znalazły się w programie III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

- Będziemy też m.in. dyskutowali na temat przełamywania różnego rodzaju barier w transplantologii. Przykładem sukcesów w tym zakresie są złożone transplantacje tkanek krtani przeprowadzane w Centrum Onkologii - Instytut, Oddział w Gliwicach - mówi prof. Sebastian Giebel.

Pięć ścieżek tematycznych
Kongres Wyzwań Zdrowotnych to forum wielowątkowej debaty, której uczestnicy stawiają diagnozy i poszukują recept dla systemów ochrony zdrowia. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Znacznie więcej niż medycyna” i - z racji wielu kontekstów i szerokiej reprezentacji zaangażowanych w tę tematykę środowisk - w skali Europy nie ma precedensu.

Sesje tematyczne III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych podzielono na pięć „ścieżek tematycznych”: 
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• Edukacja

Wydarzenia towarzyszące
8 marca 2018 r., o godz. 19.00, podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poznamy laureatów Konkursu "Zdrowy Samorząd".

Udział w konkursie - organizowanym przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia - wzięły jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa. Zgłoszenia uwzględniały wybraną aktywność samorządów w latach 2014-2017, obejmującą m.in. realizację samorządowych programów polityki zdrowotnej lub kampanii edukacyjnych oraz akcji profilaktycznych.

Z kolei podczas Gali w trakcie drugiego dnia III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, 9 marca 2018 r. o godz. 11.30 poznamy laureatów Nagród Animus Fortis (Mężny Duch). Nagrody wręczy laureatom wicepremier Beata Szydło.

Inicjatorem przyznania Nagród Animus Fortis jest Wojskowy Instytut Medyczny, który uhonoruje w ten sposób osoby i instytucje mające istotny wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku służb ratowniczych oraz ich funkcjonowanie.

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. magazynu i portalu Rynek Zdrowia, organizator m.in.: Forum Rynku Zdrowia.

Więcej o Kongresie: www.hccongress.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum