60 proc. Polaków źle ocenia działania NFZ. A co z sanepidem?

Autor: oprac. MP • Źródło: PAP05 kwietnia 2022 11:30

Polacy ocenili działania Narodowego Funduszy Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jak wypadły te instytucje w najnowszym badaniu CBOS?

60 proc. Polaków źle ocenia działania NFZ. A co z sanepidem?
Polacy ocenili NFZ i sanepid. Wyniki badań CBOS Fot. Shutterstock
  • W lutym oraz marcu Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż wśród Polaków na temat oceny działalności Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Wśród ankietowanych 60 proc. negatywnie oceniło działania NFZ negatywne. Pozytywnie na temat Funduszu opowiedziało się 31 proc. respondentów
  • W sondażu oceniono również funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Akcje sanepidu mocno w górę

Polacy ocenili działanie Narodowego Funduszu Zdrowia 

Autorzy badania CBOS "Oceny działalności instytucji publicznych" wskazują, że notowania Narodowego Funduszu Zdrowia pozostają stabilne. Funkcjonowanie NFZ dobrze ocenia niespełna jedna trzecia Polaków (31 proc.), a negatywnie - trzy piąte (60 proc.).

Dobre noty funkcjonowaniu NFZ najczęściej wystawiają respondenci po 54. roku życia, renciści, emeryci i osoby mające wykształcenie podstawowe, badani uzyskujący niskie dochody per capita, a poza tym najbardziej zaangażowani w praktyki religijne i identyfikujący się z prawicą.

Dezaprobatę bardzo często wyrażają ankietowani w wieku 25-34 lata, mieszkańcy największych miast, badani uzyskujący najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, jak również niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej, kadra kierownicza i specjaliści, technicy i średni personel oraz osoby o poglądach lewicowych.

Ocena Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyniki badań działalności sanepidu

Lepsze niż we wrześniu ubiegłego roku i najlepsze z dotychczas zarejestrowanych są opinie o działaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Działalność sanepidu ocenia dobrze ponad połowa Polaków (53 proc., wzrost o 8 punktów procentowych), a krytykuje - blisko jedna piąta (18 proc.). Ubyło ankietowanych niepotrafiących się do niej odnieść (spadek o 7 punktów, do 29 proc.).

W analizowanych grupach przeważa zadowolenie z działalności sanepidu. Najwięcej krytyków jest wśród zwolenników Konfederacji Wolność i Niepodległość, a ponadto wśród mieszkańców dużych miast, osób najlepiej wykształconych, kadry kierowniczej i specjalistów, prywatnych przedsiębiorców oraz uczniów i studentów.

Badanie zrealizowano od 28 lutego do 10 marca 2022 r. na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. - CATI i 15,6 proc. - CAWI).

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum