Rekord to 593 dni w kolejce do szpitala. Ministerstwo Zdrowia ma na to radę: nowe łóżka

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Wykaz Prac Legislacyjnym RM28 października 2021 06:20

Rekord wynosi 593 dni. To najdłuższy rzeczywisty czas oczekiwania w przypadku stabilnym na przyjęcie pacjenta do zakładu lub oddziału opiekuńczo-leczniczego. Rekord padł w lutym 2020 rok w woj. małopolskim. To dlatego Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę łóżek geriatrycznych i opieki długoterminowej.

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę łóżek geriatrycznych i opieki długoterminowej Fot. Shutterstock
  • W Polsce są zaledwie 62 oddziały geriatryczne z 1208 łóżkami. Pilnie brakuje również miejsc opieki długoterminowej. Zwiększenie liczby łóżek w tych dwóch obszarach zakłada program modernizacji szpitali
  • Projekt  uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”  został opublikowany 26 października w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM
  • Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu najdłuższy przeciętny rzeczywisty czas oczekiwania w przypadku stabilnym na przyjęcie pacjenta do zakładu lub oddziału opiekuńczo-leczniczego wyniósł w lutym 2020 roku 593 dni

Dramatycznie brakuje łóżek na oddziałach geriatrycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

593 dni wynosił najdłuższy przeciętny rzeczywisty czas oczekiwania w przypadku stabilnym na przyjęcie pacjenta do zakładu lub oddziału opiekuńczo-leczniczego. Rekord padł w lutym 2020 rok w woj. małopolskim. Z kolei 321 dni trzeba było poczekać w lutym 2020 na przyjęcie na oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy w woj. kujawsko-pomorskim.

To tylko niektóre szokujące liczby, jakie pojawiły się w opisie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”.

Dokument  został opublikowany 26 października w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM. Ma uruchomić duży program modernizacji, który obejmie wymianę łóżek szpitalnych, remonty oraz inwestycje w ratownictwie medycznym.

Jednym z kluczowych działań przewidzianych w projekcie jest zwiększanie bazy łóżkowej na oddziałach geriatrycznych oraz zwiększenie bazy łóżkowej opieki długoterminowej świadczonej stacjonarnie.

Czytaj więcej: Jest projekt uchwały Rady Ministrów ws. programu modernizacji szpitali

W Polsce są 62 oddziały geriatryczne z 1208 łóżkami. Potrzeba znacznie więcej

- Szpitale w kraju dysponują 200 398 łóżkami o średnim obłożeniu 70 proc. We wszystkich województwach średnie obłożenie faktyczne jest niższe niż przyjęty poziom optymalny 80 proc., co wskazuje skalę potencjalnych przekształceń w systemie opieki szpitalnej. Po zestawieniu obecnego średniego obłożenia łóżek i optymalnego obłożenia na poziomie 80 proc. widoczny jest potencjał na przybliżonym poziomie 19 070 łóżek do zagospodarowania na cele przekształceń oddziałów o zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne, w tym na potrzeby oddziałów geriatrii i na łóżka opieki długoterminowej – czytamy w opisie zamieszczonym przy projekcie.

Dalej są dane Ministerstwa Zdrowia na temat liczby oddziałów geriatrycznych w Polsce. Łącznie to 62 oddziały dysponujące 1208 łóżkami.

„Długi czas oczekiwania na świadczenie (najdłuższy średni czas oczekiwania w przypadku stabilnym w 2019 r. wyniósł 105 dni w woj. dolnośląskim, przy czym średnio pacjenci czekali 41 dni) oraz wielochorobowość pacjentów starszych można przyjąć, iż pacjenci są alokowani w większości na inne dostępne oddziały, co oznacza, że brakuje bazy łóżkowej dla pacjentów geriatrycznych”.

- Skutkiem oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane seniorom jest pogłębienie się niesprawności i niesamodzielności, znaczny spadek jakości ich życia, a przede wszystkim opóźnienie diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia skutkujące mniejszymi szansami na wyleczenie lub osiągnięcie pożądanego efektu klinicznego. Kolejka oczekujących powoduje również, iż rosną koszty leczenia pacjenta – czytamy w uzasadnieniu.

Argumentem przemawiającym za programem ma być też analiza Ministerstwa Zdrowia z 2020 roku na temat stanu infrastruktury oddziałów geriatrycznych w Polsce. Wynika z niej, że „istnieje wysoki odsetek (16 proc.) szpitali, które oceniły stan infrastruktury jako nieodpowiedni i niedostosowany do potrzeb społeczeństwa”.

Czytaj: Kod choroby jest na zwolnieniu lekarskim. Co na L4 widzi pracodawca?

593 dni na przyjęcie do zakładu lub oddziału opiekuńczo-leczniczego wyniósł

Kolejnym problemem jest brak wystarczającej bazy łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

- Postępujące starzenie się populacji wpływa również na dostępność do świadczeń opieki długoterminowej oraz powoduje znaczne obciążenie systemu ochrony zdrowia i brak możliwości zapewnienia wszystkim natychmiastowego dostępu, co jest istotne z punktu widzenia zachowania ciągłości leczenia pacjentów. Pobyt pacjentów w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych jest zdecydowanie dłuższy niż w oddziałach szpitalnych, a jego celem jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej – przekonują autorzy dokumentu.

I wskazują:

  • Najdłuższy przeciętny rzeczywisty czas oczekiwania w przypadku stabilnym na przyjęcie pacjenta do zakładu lub oddziału opiekuńczo-leczniczego wyniósł w lutym 2020 r. 593 dni (w woj. małopolskim), przy czym średnio pacjenci czekali na przyjęcie 294 dni
  • Natomiast najdłuższy przeciętny rzeczywisty czas oczekiwania w przypadku stabilnym na przyjęcie pacjenta do zakładu lub oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego wynosił w lutym 2020 r. 321 dni (w woj. kujawsko-pomorskim), przy czym średnio pacjenci czekali na przyjęcie 144 dni.

- Wzrastająca liczba osób wymagających świadczeń w ramach opieki długoterminowej i bardzo długi czas oczekiwania na przyjęcie do ośrodków stacjonarnej opieki długoterminowej, wskazuje na ograniczoną liczbę dostępnych miejsc w tych ośrodkach – czytamy.

Sprawdź: Krótsze L4 i niższy zasiłek. Rewolucja w ZUS. Chorobowy, macierzyński, szpitalny po nowemu

Średnia wieku pielęgniarek to 53 lata. Szefowa NIPiP alarmuje: "Pielęgniarka idzie na emeryturę i umiera"

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum