30 proc. dodatek dla ratowników medycznych w Senacie. Są poprawki

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia20 października 2021 14:56

Senator Beata Małecka Libera zaproponowała, by 30 proc. dodatku dla ratowników było wypłacane również ratownikom LPR oraz ratownikom pracujących na SOR i w centrach urazowych.

Zdaniem senator Beaty Małeckiej-Libery, dodatek powinien być dla wszystkich ratowników, nie tylko z zespołów wyjazdowych (fot. PTWP)
  • Beata Małecka-Libera zaproponowała, by kwalifikować do szczepień przeciwko grypie i je wykonywać mogli również ratownicy medyczni i fizjoterapeuci
  • Proponuje też rozszerzenie objęcia dodatkiem ratowników w zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ratowników pracujących w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i centrach urazowych
  • Teraz poprawkami zajmie się Senat

20 października senacka Komisja zdrowia rozpatrzyła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

W tym dokumencie posłowie opowiedzieli się za 30 procentowym dodatkiem dla członków zespołów ratownictwa medycznego. Nowela daje też możliwość wykonywania szczepień na grypę farmaceutom.

Czytaj więcej: 30 proc. dodatku dla ratowników. Żaden poseł nie był przeciw. A farmaceuci będą szczepić na grypę

W trakcie prac senackiej komisji zdrowia, jej przewodnicząca, Beata Małecka-Libera, zgłosiła poprawki w obu zakresach.

Propozycja: ratownik i fizjoterapeuta też zaszczepi na grypę

Zaproponowała, by kwalifikować do szczepień przeciwko grypie i je wykonywać mogli również ratownicy medyczni i fizjoterapeuci.

Obecnie, po sejmowych zmianach w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w art. 19 po ust. 5 dodano ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone
badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, pielęgniarka oraz farmaceuta.

5b. Wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może
przeprowadzić także farmaceuta, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3".

Druga propozycja: podwyżki również dla innych ratowników

Senator wniosła też poprawki w zakresie 30 procentowego dodatku dla ratowników.

Jej zdaniem, propozycja Sejmu ogranicza wzrost wynagrodzenia tylko dla zespołów ratownictwa wyjazdowego. Proponuje zatem rozszerzenie objęcia dodatkiem również zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ratowników pracujących w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i centrach urazowych.

Senatorowie komisji zdrowia przyjęli poprawki:

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej po art. 99b dodaje się art. 99c w brzmieniu:

ust. 1 "ratownikom medycznym zatrudnionym w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum urazowym, centrum urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje za każdą godzinę pracy dodatek w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3".

ust. 2. ratownikom medycznym zatrudnionym w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum urazowym, centrum urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje za każdą godzinę pracy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie której świadczą pracę".

Teraz poprawkami zajmie się Senat. Najbliższe posiedzenie w dniach 27-29 października br.

Dodatek wyjazdowy dla ratowników przyjęty przez Sejm. Ratownicy zgłaszają poprawki i piszą do Senatu

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum