28 października w Sejmie projekt ustawy o zdrowiu publicznym

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Sejm28 października 2021 08:30

Dziś, 28 października na obrady Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

28 października w Sejmie projekt ustawy o zdrowiu publicznym Fot. Shuterstock
 • W czwartek, 28 października w porządku obrad 40. posiedzenia Sejmu jest nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Będzie to pierwsze czytanie dokumentu
 • Projekt dotyczy połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania
  Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • W efekcie fuzji powstać ma Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

28 października w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym

28 października na 40. posiedzeniu Sejmu zaplanowano pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. 

- Proponowane zmiany mają na celu utworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, co zagwarantuje skoncentrowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej, jako państwowej jednostce budżetowej, podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia - czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Powstanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ma powstać z połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Skupienie działań w jednym podmiocie decyzyjnym, jakim będzie Centrum, pozwoli na połączenie tematyki różnych uzależnień czynnościowych (behawioralnych) i chemicznych, uzależnień od substancji legalnych i nielegalnych, na różnych etapach działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (edukacja, profilaktyka, szkolenie kadr, leczenie, rehabilitacja, działalność badawcza itp.) - podkreślają autorzy projektu.

I dodają: Projektowana ustawa sankcjonuje odrębność regulacji w zakresie zagadnień właściwych dla określonych działań, np. związanych z reklamą napojów alkoholowych czy wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz procedurami przeciwdziałania narkomanii.

Czytaj również: Jest nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia. 25 października skierowano je do ogłoszenia

Połączenie PARPA i KBPN w jedną instytucję ma się przyczynić do:

 • lepszego wykorzystania zasobów przez skoordynowanie zadań i unikanie dublowania aktywności, szczególnie w obszarze edukacji społecznej, profilaktyki i lecznictwa;
 • zwiększenia dostępności, kompleksowości i uelastycznienia systemu lecznictwa, w tym ograniczenia zjawiska „odbijania się” pacjentów od systemu w sytuacjach, gdy niektóre podmioty lecznicze specjalizujące się w terapii uzależnienia od konkretnej substancji odmawiają przyjęcia pacjenta uzależnionego od innej substancji, co znajduje również odniesienie do Centrów Leczenia Uzależnień, które powinny integrować różne formy pomocy osobom uzależnionym, bez względu na rodzaj
  używanej substancji psychoaktywnej czy uzależnienia behawioralnego;
 • zwiększenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień;
 • zwiększenia dostępu do zróżnicowanych metod leczenia, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych, oraz zgodnych z podejściami promowanymi m.in. przez Światową Organizację Zdrowia, w tym terapię poznawczo-behawioralną, dialog motywujący, terapię rodzin, terapię par, zarządzanie przypadkiem (ang. contingency management), terapię psychodynamiczną, metodę 12 Kroków oraz leczenie farmakologiczne.

Projekt ustawy załączamy poniżej.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum