20 kwietnia w Senacie o nowym zawodzie medycznym

Autor: oprac. JKB • Źródło: Senat, Rynek Zdrowia19 kwietnia 2022 10:10

20 kwietnia odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jednym z poruszanych tematów będzie m.in. wsparcie psychologiczne oraz powołanie nowego zawodu opiekuna zdrowotnego lub opiekunki zdrowotnej.

20 kwietnia w Senacie o nowym zawodzie medycznym
20 kwietnia w Senacie obradować będzie m.in. Komisja Praw Człowieka. Fot. Shutterstock
 • W środę 20 kwietnia odbędzie się senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 • W porządku obrad posiedzenia jest m.in. rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej regulującej wsparcie psychologiczne dla społeczeństwa
 • Inicjatywa ta miałaby się zrealizować poprzez powołanie poradni psychologicznych, a także wprowadzenie nowego zawodu opiekuna zdrowotnego/opiekunki zdrowotnej

Wsparcie psychologiczne i nowy zawód medyczny

W środę 20 kwietnia o godzinie 11, odbędzie się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie. Wśród poruszanych tematów znalazła się także kwestia bezpośrednio związana ze zdrowiem psychicznym.

Komisja rozpatrzy petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej regulującej wsparcie psychologiczne dla społeczeństwa poprzez powołanie poradni  psychologicznych oraz wprowadzenie nowego zawodu opiekuna zdrowotnego/opiekunki zdrowotnej.

Porządek posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:

 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie nowego art. 116a, w celu wprowadzenia obowiązku weryfikacji certyfikatów covidowych dla osób przebywających w miejscach gdzie prowadzony jest handel (P10-91/2021);
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 245 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez dodanie w art. 245 nowego § 4 i 5, w celu zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania (cd.) (P10-47/2021);
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu umożliwienia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej dwóm osobom, którym przysługuje prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawo odrębnej własności (P10-80/2021);
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgodnej z Konstytucją i odpowiadającej standardom państwa demokratycznego ewentualnie nowelizacji obejmującej zagadnienia spółdzielczości mieszkaniowe (cd.) (P10-49/2021);
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej regulującej wsparcie psychologiczne dla społeczeństwa poprzez powołanie poradni psychologicznych oraz wprowadzenie nowego zawodu opiekuna zdrowotnego/opiekunki zdrowotnej (cd.) (P10-74/2021);
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z podatku VAT darowizn produktów przemysłowych (cd.) (P10-48/2021);
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w celu zwiększenia uprawnień kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w procesie rejestracji hodowli zwierząt (cd.) (P10-66/2021);
 • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (cd.) (P10-65/2021).
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum