17 nowych zawodów medycznych. Samorząd lekarski zgłasza wątpliwości do ustawy

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL, NIL21 lutego 2022 07:00

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. Chodzi o usankcjonowanie aż 17 profesji, m.in. opiekunów medycznych, logopedów, dietetyków oraz masażystów. NOpinię w sprawie projektu wydał samorząd lekarski.

17 nowych zawodów medycznych. Samorząd lekarski zgłasza wątpliwości do ustawy
17 nowych zawodów medycznych. Samorząd lekarski zgłasza wątpliwości do ustawy Fot. AdobeStock
 • Jeszcze w styczniu Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.  Dokument dotyczy 17 zawodów medycznych
 • To m.in. opiekun medyczny, podiatra, logopeda, dietetyk, masażysta, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu czy technik ortopeda. Ustawa określi, kto i na jakich warunkach będzie mógł wykonywać dany zawód
 • Opinię o projekcie wydał samorząd lekarski. - Do projektu ustawy nie zostały przedłożone projekty rozporządzeń, które w głównej mierze będą określały zakres kompetencji zawodowych regulowanych zawodów- wskazuje Prezydium NRL

17 nowych zawodów medycznych. MZ przedstawiło projekt ustawy

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych dotyczy 17 profesji. To m.in. opiekun medyczny, podiatra, logopeda, dietetyk, masażysta, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu czy technik ortopeda.

Ustawa określa warunki i zasady wykonywania następujących zawodów:

 • asystentka stomatologiczna;
 • dietetyk;
 • elektroradiolog;
 • higienistka stomatologiczna;
 • logopeda;
 • masażysta;
 • opiekun medyczny;
 • optometrysta;
 • ortoptystka;
 • podiatra;
 • profilaktyk;
 • protetyk słuchu;
 • technik dentystyczny;
 • technik farmaceutyczny;
 • technik ortopeda;
 • technik sterylizacji medycznej; 
 • terapeuta zajęciowy

Celem projektu ustawy jest - jak czytamy w uzasadnieniu dokumentu - uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych w ustawie zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Przepisy mają również ograniczyć dostęp do zawodów medycznych osobom, które "nie posiadają właściwych kwalifikacji".

- Jednocześnie będzie to gwarantowało zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Ułatwi to również pracodawcom prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowoduje aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy - przekonuje MZ.

Samorząd lekarski zgłasza liczne wątpliwości

Konsultacje publicznej projektu ustawy finiszują, tymczasem szereg uwag do dokumentu zgłosiło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

- W pierwszej kolejności należy wskazać, że właściwą regulację konstytuującą wymienione w ustawie zawody oddaje się w ręce Ministra Zdrowia, poprzez upoważnienie go do określenia zakresu kompetencji osób wykonujących te zawody w drodze rozporządzenia. Choć nie są to zawody, których zadania statuowałaby odrębna ustawa, to jednak sam fakt podjęcia inicjatywy uregulowania tych profesji sugeruje konieczność trwałości i niezmienności tych regulacji. Widomym znakiem takiego ugruntowania pozycji zawodów objętych tą ustawą, oraz relacji pomiędzy tymi zawodami a pozostałymi zawodami medycznymi jest określenie ich kompetencji w ustawie. Skoro projekt ustawy przewiduje, że wykonywanie bez posiadania uprawnień zadań w ramach wymienionych w ustawie zawodów medycznych jest wykroczeniem, to niewłaściwe pod względem legislacyjnym, jest określanie zakresu kompetencji danego zawodu medycznego w inny sposób niż poprzez ustawę - podkreśla NRL w swoim stanowisku.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że "zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłożenie rządowe powinno zawierać projekty aktów wykonawczych. Tymczasem do projektu ustawy  nie zostały przedłożone projekty rozporządzeń, które w głównej mierze będą określały zakres kompetencji zawodowych regulowanych zawodów. W związku z powyższym zaopiniowanie przedmiotowego projektu nie może się odbyć w pełnym zakresie".

Jak wskazuje NRL w kontekście opiniowanej ustawy szczególnie istotne będzie określone w drodze rozporządzenia:

 • wykazu czynności zawodowych, do wykonywania których będą uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;
 • wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego oraz
 • efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia.

W całości stanowisko Prezydium NRL jest dostępne TU

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum