10 kluczowych trendów w polskiej opiece zdrowotnej wg PwC

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 19 stycznia 2016 18:09

W branży medycznej w 2016 roku oraz w ciągu najbliższych lat będzie dominować “10 trendów w polskiej ochronie zdrowia” - wynika z najnowszego opracowania firmy doradczej PwC.

10 trendów w polskiej opiece zdrowotnej wg PwC. Fot. Archiwum

Ograniczony budżet NFZ a zmiany w wycenie świadczeń

Niedobór finansowania to główny problem sektora ochrony zdrowia. Prowadzi do tzw. przesuwania środków przeznaczonych na finansowanie jednych obszarów terapeutycznych na inne. Jak dotąd AOTMiT zarekomendowała wzrost taryf w psychiatrii o ok. 20 proc. W przyszłym roku przewiduje kolejne zmiany idące w kierunku realokacji środków wydawanych na leczenie tj. zarówno podwyżek jak i obniżek taryf.

Kolejne oddłużenie sektora publicznego

Od roku 1998 wielokrotnie przeprowadzano tzw. akcje oddłużania sektora publicznej ochrony zdrowia. Aktualnie wyniki finansowe szpitali publicznych są tak złe, że konieczna jest kolejna ingerencja ze strony państwa. Tymczasem znaczną część planowanego wzrostu nakładów na świadczenia zdrowotne pochłonie realizacja podwyżek płac do 2018 roku oraz nakłady inwestycyjne na dostosowanie szpitalnej infrastruktury do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia.

Reorganizacja opieki szpitalnej

Polska ma najwyższy wskaźników w Europie jeśli chodzi o liczbę łóżek szpitalnych na tysiąc mieszkańców. Szpitale czeka więc restrukturyzacja, która w wielu przypadkach może prowadzić do: zmiany przeznaczenia niektórych oddziałów, zmiany profilu całego szpitala, a niekiedy nawet do zamknięcia zadłużonych szpitali.

Zwiększenie roli efektywności operacyjnej szpitali

Średnio- i długoterminowa perspektywa sektora to wielokrotnie odsuwana w czasie poprawa efektywności operacyjnej szpitali. Jest to optymalny kierunek zmian, któremu sprzyjają m.in.: centralizacja zakupów i optymalizacja procesów tzw. lean management, konsolidacja podmiotów oraz wprowadzenie wynagrodzeń uzależnionych od sukcesów.

Turystyka medyczna

Turystyka medyczna rozwija się w Europie Środkowo-Wschodniej w tempie ok. 12-15 proc. rocznie. Do Polski przyjeżdża niemal 400 tysięcy pacjentów zagranicznych rocznie, głównie kuracjuszy klinik dentystycznych, uzdrowisk i ośrodków opieki długoterminowej. Potencjał jest dużo większy, dlatego rozwój turystyki medycznej w Polsce wymaga kapitału i właściwej strategii pozyskiwania pacjentów.

Zmiana sposobu leczenia

W całej Europie obserwowany jest trend przejścia z leczenia szpitalnego na leczenia ambulatoryjne. Polska jest na początku tej drogi. Dynamika pobytów szpitalnych w największych krajach europejskich spada w tempie ok. 11-12 proc, a wzrost wykazują procedury ambulatoryjne i szpitale jednego dnia.

Opieka długoterminowa

Liczba osób 65+ w Polsce wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat o ok. 3 mln. Stąd obserwowany wzrost popytu na usługi opieki długoterminowej o ok. 6 proc. rocznie. Szansą w tej sytuacji jest wykorzystanie potencjału pacjentów zagranicznych. Dużo niższe ceny, dobra jakość oraz nowe inwestycje powodują, że Polska może stać się zagłębiem dla emerytów Europy.

Udział sektora prywatnego i wpływ na system ochrony zdrowia

Sektor prywatny dominuje w świadczeniu usług w POZ, AOS, rehabilitacji, opiece długoterminowej czy leczeniu uzdrowiskowym. Jedynie leczenie szpitalne pozostaje domeną świadczeniodawców publicznych. Obserwacje wskazują, że wyższa jest rentowność i jakość świadczonych usług tam, gdzie kapitał prywatny zaangażował się w rozwój danego segmentu.

Telemedycyna

Polska posiada wszystkie zasoby potrzebne do rozwoju telemedycyny: technologię, kapitał prywatny gotowy do inwestycji oraz pacjentów. Korzyści to: wyższa jakość leczenia, niższy koszt świadczenia usług medycznych, mniej niepotrzebnych hospitalizacji oraz wizyt ambulatoryjnych.

Ewolucja pacjenta i jego wymagań

Badania wskazują, że pacjenci są coraz bardziej wymagający. Pacjenci oczekują poprawy jakości usług, co będzie zwiększało konkurencyjność świadczeniodawców.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum