1 procent szpitalnego kontraktu dla PZU, czyli jak złamać monopol w ubezpieczeniach

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia • • 19 stycznia 2012 17:09

Od 1 stycznia 2012 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakłada na szpitale obowiązek zawierania polis ubezpieczeniowych z tytułu zdarzeń medycznych. Obok obowiązkowego ubezpieczenia OC, na które składki znacznie wzrosły, szpital musi kupić także drugie ubezpieczenie. W efekcie obciążenie z tego tytułu wzrośnie w lecznicach 2-3-krotnie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz pacjentów ma gwarantować chorym wypłatę odszkodowań za zdarzenia medyczne. O tym, czy roszczenie pacjenta jest uzasadnione, będą decydować komisje wojewódzkie. Przypomnijmy: zdarzenie medyczne ma miejsce w razie zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia w przypadku diagnozowania, leczenia bądź użycia środka medycznego, niezgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną.

Ta ustawowa definicja zdarzenia, które może skutkować wysokim odszkodowaniem (do 100 tys. zł w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub do 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta) jest bardzo pojemna i ogólna. Obecnie nie wiadomo, jak będą orzekały komisje wojewódzkie. Na korzyść pacjentów działa fakt, że decyzje komisji będą zapadały bez orzekania o winie. Mają stanowić szybką (4 miesiące) i skuteczną przeciwwagę dla sądowych procesów o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Czytaj. Eksperci: przepisy dotyczące ubezpieczeń szpitali powinny być zmienione 

- Wystarczy, że komisja potwierdzi związek między uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku błędu medycznego a pobytem w szpitalu. To już stanowi asumpt do występowania z roszczeniem - ocenia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. - Wypłata odszkodowania ma nastąpić praktycznie natychmiast po zakończeniu postępowania - dodaje.

W przypadku klasycznego ubezpieczenia OC, w roszczeniu należy udowodnić winę. Ma ono też znacznie szerszy zakres i może dotyczyć kwestii niewynikających wprost z działalności leczniczej, np. uszkodzenia ciała w wyniku spadającego sopla lodu z nieodśnieżonego dachu szpitala.

Monopolista dyktuje ceny
Ubezpieczyciele oceniają, że rozwiązanie idzie w dobrą stronę. - Skoro ustawa daje pełniejszą ochronę pacjenta, to oznacza dodatkowe świadczenia, które kosztują. W tym przypadku rachunek zapłacą szpitale i ich organy założycielskie - mówi Dorota Fal, doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych.

Szpitale na razie nie zastanawiają się, kiedy ruszy lawina roszczeń pacjentów: nie otrząsnęły się jeszcze z szoku po wystawieniu przez PZU rachunków do zapłacenia. Bo tylko jeden ubezpieczyciel - PZU właśnie - odpowiada na ogłaszane przetargi. W dodatku proponowane stawki wynoszą średnio 300 tys. zł. W porównaniu do sytuacji, gdy w grę wchodziło wyłącznie ubezpieczenie OC, obciążenie z tytułu ubezpieczeń wzrosło obecnie blisko 2-3 krotnie.

Jan Citko, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie informuje, że nowe ubezpieczenie będzie kosztowało placówkę 1 proc. ubiegłorocznego kontraktu, czyli 196 tys. złotych. - Ubezpieczenie majątkowe i ubezpieczenie OC wyniosło w ub. r. 42 tys. zł, w br. 48 tys. złotych. Ale to nowe jest czterokrotnie wyższe - zaznacza dyrektor. 

Rynek trudny do oszacowania
Andrzej Maciążek wyjaśnia, dlaczego doszło do sytuacji, w której jedna firma stała się faktycznym monopolistą na rynku: - Od początku prac nad przepisami zwracaliśmy uwagę ustawodawcy na fakt, że dojdzie do znacznego podwyższenia składek na ubezpieczenie OC. Ponadto Polska Izba Ubezpieczeń wskazywała na konieczność wprowadzenia vacatio legis, by zakłady ubezpieczeniowe miały czas na oszacowanie ryzyka przy konstruowaniu ofert ubezpieczeniowych - mówi prezes Maciążek.

Jego zdaniem, wysoka cena składki jest efektem wyliczeń opartych częściowo na danych dotyczących liczby błędów medycznych, zawartych w założeniach do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wynika z nich, że w 2009 r. szacunkowa liczba błędów medycznych oscylowała na poziomie 835 tys.

Przy wyliczeniach wysokości stawek przyjęto również założenie, że osoby poszkodowane będą składały,  przynajmniej na początku, wnioski o najwyższe odszkodowania, a zjawisko roszczeń przybierze kierunek powszechnego. PIU zauważa także, iż z roku na rok rośnie wysokość przyznawanych w sądach odszkodowań: - Stawka została skalkulowana przy uwzględnieniu wszelkich ryzyk. Polski rynek charakteryzuje się wysokim elementem niepewności oszacowań ryzyka, stąd ubezpieczyciel musi działać konserwatywnie i brać pod uwagę wszystkie scenariusze - zwraca uwagę Andrzej Maciążek.

Będzie ubezpieczenie dobrowolne
?
Z powodu wspomnianych problemów wynikających z zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pojawiają się propozycje zmian. Wiceminister zdrowia Jakub Szulc nie ukrywa, że rozważana jest możliwość wprowadzenia fakultatywnego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Czytaj. Jakub Szulc: jeśli nie niższa składka za ubezpieczenia szpitali, to zmiana ustawy o działalności leczniczej 

Oznaczałoby to, że ze szpitali zdjęty zostanie obowiązek zawierania ubezpieczenia, ale nie obowiązek wypłaty odszkodowania - decyzja komisji wojewódzkiej pozostanie dla lecznicy wiążąca.

Fakultatywność jest możliwa, tym bardziej, że wprowadzenie ubezpieczenia NNW jest wzorowane na modelu szwedzkim - pacjent ma możliwość wyboru ścieżki dochodzenia swoich praw: na drodze sądowej lub poza nią. Różnica między Polską i Szwecją polega na tym, że u naszych zamorskich sąsiadów ubezpieczenie jest dobrowolne.

Innym pomysłem stanowiącym próbę złamania monopolu PZU jest wprowadzenie samorządowych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, tj. tworzenie konsorcjów ubezpieczających szpitale. Jednak ze względów organizacyjno-prawnych ich funkcjonowanie nie byłoby możliwe wcześniej niż od 2013 r.

Czytaj. Ubezpieczenia wzajemne, czyli pomysł na tańsze ubezpieczenia dla szpitali


Czas działa jednak na niekorzyść szpitali. W ustawie o prawach pacjenta I RPP widnieje przepis, zgodnie z którym do końca czerwca br. wojewoda ma obowiązek skreślenia z listy podmiotów leczniczych placówek, które nie spełnią ustawowego obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum