RZX/Rynek Zdrowia | 14-11-2019 15:25

Zwycięskie projekty w konkursie „Adamed dla Seniora” otrzymały dofinansowanie

Przedstawiciele firmy Adamed wręczyli czeki na realizację najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie „Adamed dla Seniora”. Swoje pomysły na działania skierowane do seniorów, w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu, zgłosiło blisko 130 organizacji.

Fot. Adamed (materialy prasowe)

W tym roku finansowe granty otrzymały: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach (za I miejsce nagroda to 10 000 zł), Rzeszowski Dom Kultury oraz Bałucki Ośrodek Kultury. Nagroda Specjalna trafiła natomiast do Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN z Wrocławia.

Przyznany przez Adamed Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Łazach grant zostanie przeznaczony na realizację XII Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku - największego tego typu wydarzenia w Europie. W 2019 roku w imprezie udział wzięło prawie 1100 zawodników z 71 organizacji senioralnych z całej Polski. Zmagania zawodników obserwowało ponad 2 000 kibiców.

- Olimpiada promuje zdrowie i aktywny wypoczynek wśród pokolenia 50+, a w szczególności kształtuje u osób dojrzałych nawyk dbania o własne ciało, sprawność psychofizyczną oraz wykształcenie umiejętności aktywnego spędzania czasu. Zawody zachęcają startujących do regularnych treningów i są okazją do integracji i wzmacniania więzi między słuchaczami UTW z całego kraju - powiedziała Krystyna Męcik, prezes Uniwersytetu III Wieku w Łazach.

Czek na 5 000 zł za zajęcie II miejsca odebrała Mariola Cieśla, dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury. Nagroda pomoże placówce w zorganizowaniu cyklu profesjonalnych szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz popularnych w regionie Miejskich Potańcówek Miejskich.

III miejsce, a zarazem grant w wysokości 2 000 zł otrzymał Bałucki Ośrodek Kultury. Dzięki dofinansowaniu Adamedu, seniorzy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych, spacerach miejskich, prelekcjach i warsztatach kulinarnych oraz prozdrowotnych.

Nagroda specjalna w wysokości 2 000 zł dla Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN z Wrocławia pomoże rozszerzyć liczbę dyscyplin sportowych rozgrywanych podczas Wrocławskich Igrzysk Seniorów.