PWX/Rynek Zdrowia | 03-04-2017 18:59

Zwierzęta jedzą za dużo antybiotyków

Organizacja CIWF Polska zaniepokojona rosnącą opornością bakterii na antybiotyki apeluje do ministra rolnictwa i ministra zdrowia o ograniczenie używania antybiotyków w hodowli zwierząt.

Według CIWP Polska zajmuje 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt Krytycznie Ważnych Antybiotyków. Fot. mat. prasowe

CIWP Polska jest członkiem międzynarodowej koalicji Ratujmy Nasze Antybiotyki. Aby zasygnalizować problem organizacja "wyprowadziła" na spacer plastikową świnię nafaszerowaną antybiotykami.

Krótki film (link: www.ciwf.pl/antybiotyki) pokazuje zagrożenia, jakie płyną dla ludzkiego zdrowia z powodu nadużywania antybiotyków w hodowli zwierząt. Zawiera także link do apelu skierowanego do polskich ministrów, o podjęcie zdecydowanych działań służących ochronie naszych antybiotyków.

Apel proponuje poparcie propozycji ogólnoeuropejskiego zakazu masowego profilaktycznego podawania antybiotyków zwierzętom hodowlanym, a także znacznego ograniczenia stosowania w rolnictwie antybiotyków zaklasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia, jako "ostatniej szansy".

Według CIWP Polska zajmuje 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli zwierząt Krytycznie Ważnych Antybiotyków (tj. najsilniejszych w leczeniu chorób ludzi). W ciągu 3 lat (2011-2014) zużycie antybiotyków w rolnictwie wzrosło o 23%. W 2014 r. zwierzętom hodowlanym podano prawie 600 ton antybiotyków.

 Zwierzętom podaje się średnio 3 razy więcej antybiotyków, niż wynosi zalecana bezpieczna dawka (140,8 mg leków na kg masy ciała zwierzęcia, podczas gdy maksymalna bezpieczna dawka nie powinna przekraczać 50 mg/kg) - informuje w materiale przekazanym mediom Marta Gregorczyk manager ds. komunikacji w CIWF Polska.

Jak zauważa Małgorzata Szadkowska, prezes CIWF Polska, masowe profilaktyczne podawanie zwierzętom ważnych antybiotyków jest prowadzone zamiast poprawy warunków hodowli. - Minister rolnictwa musi podjąć działania już teraz, aby chronić zdrowie obywateli przed skutkami nadużywania antybiotyków w hodowli przemysłowej - mówi Szadkowska.

Koalicja Ratujmy Nasze Antybiotyki apeluje o zmniejszenie zużycia antybiotyków w całej Unii Europejskiej o 50% do roku 2020 i o 80% do 2050 roku. Wzywa rządy państw członkowskich, producentów żywności i europejskich decydentów politycznych do podjęcia natychmiastowych działań.

Koalicja domaga się m.in.: wprowadzenia zakazu rutynowego profilaktycznego podawania antybiotyków grupom zdrowych zwierząt, całkowitego zakazu stosowania wszystkich Krytycznie Ważnych Antybiotyków, a także wszelkich grupowych zabiegów z użyciem tych antybiotyków.