×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Wojskowy Instytut Medyczny przygotowuje szkolenia we współpracy z NATO

Autor: oprac. KK • Źródło: PAPOpublikowano: 08 czerwca 2023 14:35

Wojskowy Instytut Medyczny we współpracy z armiami Sojuszu Północnoatlantyckiego wdraża pakiet szeroko zakrojonych, wielodziedzinowych działań szkoleniowych, mających na celu przygotowanie solidnych fundamentów pod nowe, profesjonalne Wojska Medyczne.

Wojskowy Instytut Medyczny przygotowuje szkolenia we współpracy z NATO
WIM we współpracy z NATO chce przygotować fundamenty pod nowe, profesjonalne Wojska Medyczne. Fot. Shutterstock
  • Wojskowy Instytut Medyczny współpracuje z armiami Sojuszu Północnoatlantyckiego w celu wprowadzenia kompleksowego pakietu szkoleń z różnych dziedzin. Celem tych działań jest zapewnienie solidnych podstaw dla nowoczesnych i profesjonalnych Wojsk Medycznych
  • W ramach wymiany doświadczeń WIM gościł grupę oficerów Armii Stanów Zjednoczonych, którzy omawiali organizację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania Zespołu ds. Obrażeń Wielonarządowych oraz prowadzenia rejestru takich zdarzeń
  • Współpraca z instytucjami zagranicznymi, takimi jak Landstuhl Regional Medical Center i Illinois National Guard, umożliwia polskim oficerom - lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym - uczestnictwo w różnych kursach, co przyczynia się do rozwoju zawodowego i poszerzania horyzontów

Wojskową służbę zdrowia czekają zmiany

- Nieuchronne i głębokie zmiany, przed jakimi stoi wojskowa służba zdrowia, dostosowujące jej strukturę i zdolności do potrzeb nowoczesnej armii, w tym również dotyczących sposobu i warunków zabezpieczenia medycznego operacji militarnych, czy też współpracy sojuszniczej, ujęte w koncepcji powstania Komponentu Wojsk Medycznych, wymagają profesjonalnych kadr - akcentuje szef WIM gen. Grzegorz Gielerak.

Instytut pod koniec maja gościł grupę oficerów Armii Stanów Zjednoczonych w ramach wymiany doświadczeń dotyczących organizacji procesów i procedur regulujących funkcjonowanie Zespołu ds. Obrażeń Wielonarządowych oraz sposobu i warunków prowadzenia rejestru tego rodzaju zdarzeń.

Zespół kierowany przez ppłk Annę Roszczyk-Hinc prowadził rozmowy i ustalenia dotyczące rozwoju tego obszaru w WIM-PIB.

- Zespoły urazowe nie są nowością w rzeczywistości naszego instytutu. Z chwilą powołania Centrum Urazowego, budujemy i doskonalimy te zdolności. Rozpoczęta w ubiegłym roku współpraca z przedstawicielami Landstuhl Regional Medical Center jest kolejnym etapem tego rozwoju - wskazała ppłk Roszczyk-Hinc.

Zaznaczyła, że wraz ze zwiększoną liczbą żołnierzy armii sojuszniczych na terenie Polski, oczywista stała się konieczność poszerzenia obszaru interoperacyjności, a tym samym ujednolicenia standardów postępowania w zakresie obrażeń bojowych, w tym także obrażeń wielonarządowych.

- Jednym z istotnych wymiarów tego rozwoju jest konieczność wymiany informacji medycznych, tak, aby móc prowadzić badania mające na celu zwiększenie jakości opieki nad poszkodowanymi - wskazała ekspertka.

Więcej partnerów do współpracy

WIM poza specjalistami z Landstuhl rozwija też współpracę z Illinois National Guard, z którymi nawiązano relacje podczas misji do Chicago na początku pandemii COVID-19. Współpraca ta daje możliwość odbycia w Stanach Zjednoczonych różnorodnych kursów przez naszych oficerów - lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych.

- Jest to unikalna możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania horyzontów i wymiany doświadczeń - my też jesteśmy chętnie słuchani i wypytywani o rozwiązania funkcjonujące w naszym kraju. Współpraca międzynarodowa jest istotnym elementem rozwoju wiedzy i umiejętności członków zespołu - zaznacza ppor. Tomasz Zawiślański.

Koordynujący projekt współpracy z ramienia Armii Stanów Zjednoczonych - Dowództwa w Europie (EUCOM) ppłk Jess Langerud, podkreśla postęp i ogrom wykonanej pracy przez polski zespół w ostatnich miesiącach.

- Z każdym spotkaniem widzimy jak wiele pracy i entuzjazmu zespół wkłada w rozwój zdolności, jak szybko asymilujecie nasze pomysły i doświadczenia, dopasowując je do odmiennych wymagań prawno-organizacyjnych obowiązujących w Polsce. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób przyczyniacie się do wzrostu bezpieczeństwa i szans na przeżycie rannych i poszkodowanych - wskazał ppłk Langerud.

Szybki rozwój współpracy w wielu obszarach

Pełnomocnik dyrektora WIM-PIB ds. komponentu wojskowo-medycznego Michał Madeyski podkreśla, że współpraca z Armią Stanów Zjednoczonych rozwija się szybko i w wielu obszarach.

- Poza czysto klinicznymi procedurami, które doskonalimy na bieżąco, przygotowujemy się do wspólnych ćwiczeń i szkoleń w Stanach Zjednoczonych. Część z zaplanowanych zadań będzie realizowana w obiektach WIM-PIB, które w opinii instruktorów US Army oferują szeroki wachlarz możliwości: od wykładów, po ćwiczenia z wykorzystaniem technik symulacji i preparatów tkankowych do ćwiczeń procedur chirurgicznych - wskazał.

- Ze względu na obecność w Polsce żołnierzy armii sojuszniczych, a także wobec napięć w polityce międzynarodowej, szczególnie ważną potrzebę rozwoju dostrzegamy w obszarze interoperacyjnych zdolności medycznych - zaznaczył.

Stąd - jak wskazał - rozwijane są m.in. twarde kompetencje medyczne, a także wspierane inicjatywy promujące pracę zespołową.

- Budujemy zasoby kadrowe na wypadek zdarzeń kryzysowych, w tym realizację zadań w obszarze CBRN (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych). Realizujemy szkolenia i ćwiczenia, których celem jest doskonalenie procedur przed- i wewnątrzszpitalnej opieki nad poszkodowanymi - wyjaśnił Madeyski.

Dobry medyk oczekiwany przez Siły Zbrojne

Eksperci z WIM podkreślają, że aspiracje oraz zdefiniowane potrzeby systemu powinny być w perspektywie najbliższych 10-15 lat kluczowymi elementami nadającymi kierunek oraz tempo rozwoju kadr Wojskowej Służby Zdrowia.

Dobrze wykształcony oraz odpowiednio zmotywowany przynależnością do zespołu wysokiej klasy profesjonalistów medyk jest - jak akcentują - oczekiwanym przez Siły Zbrojne walorem, i jako taki powinien być podmiotem, o jaki w dalszej służbie zabiega, w który inwestuje Resort Obrony Narodowej.

Szef WIM ocenia, że wojskowa służba zdrowia odczuwa wieloletnie skutki dalece ograniczonego dostępu do wykwalifikowanej kadry medycznej. Dodatkowo jest zmuszona do konkurowania o ograniczone zasoby kadrowe z rynkiem usług medycznych.

Stąd - jak podkreśla profesor - niezwykle ważną jest potrzeba aktywacji ścieżki fachowego rozwoju wojskowego personelu medycznego poprzez zapewnienie warunków i możliwości doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy na kursach organizowanych m.in. przez Centra Doskonalenia NATO.

- Pozyskanie do służby oraz pozostanie w niej merytorycznie najlepszych medyków - lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, gotowych do podejmowania i sprostania wymaganych szczególnymi warunkami pracy wyzwań jest niezbędną, nadzwyczaj cenioną i poszukiwaną na dzisiejszym rynku pracy wartością dodaną proponowanego rozwiązania - podkreśla szef WIM.

Nieuchronne i głębokie zmiany przed jakimi stoi wojskowa służba zdrowia, dostosowujące jej strukturę i zdolności do potrzeb nowoczesnej armii, w tym również dotyczących sposobu i warunków zabezpieczenia medycznego operacji militarnych, czy też współpracy sojuszniczej, ujęte w koncepcji powstania Komponentu Wojsk Medycznych, wymagają - jak zaznacza generał - profesjonalnych kadr.

- Rozpoczęty w WIM-PIB pakiet szeroko zakrojonych, wielodziedzinowych działań szkoleniowych opartych na współpracy międzynarodowej z armiami Sojuszu Północnoatlantyckiego ma na celu przygotowanie solidnych fundamentów pod nową, profesjonalną rzeczywistość Wojsk Medycznych. Zaangażowani w realizację bieżących zadań medycy wojskowi będą istotnym walorem sprawnego wdrożenia, sukcesu realizacji projektu Komponentu Wojsk Medycznych - stwierdza gen. Gielerak.

W styczniu br. podczas uroczystości 20-lecia utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie prezydent Andrzej Duda informował o pracach nad utworzeniem wojsk medycznych.

- Są plany, które będą się materializowały już pewnie w najbliższym czasie. (…) Premier, minister obrony narodowej wraz z szefem Instytutu - przy również i naszym wsparciu, wsparciu BBN, pracują nad stworzeniem nowego rodzaju wojsk - wojsk medycznych - poinformował wówczas Andrzej Duda.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze