Warszawa: w pawilonie ERW dzień wolontariatu międzynarodowego

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 11 września 2011 18:47

Wolontariat międzynarodowy to największa szkoła życia, daje doświadczenie zawodowe niemożliwe do zdobycia w inny sposób i pozwala żyć w środowisku międzykulturowym - mówili PAP wolontariusze w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu.

Warszawa: w pawilonie ERW dzień wolontariatu międzynarodowego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Pawilon podróżuje po całej Europie, w związku z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu. W Warszawie gości od 1 września na placu Defilad. Odwiedzający mogą porozmawiać z wolontariuszami z innych miast i krajów oraz wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych.

Wolontariat międzynarodowy przeznaczony jest dla osób, które mają polskie obywatelstwo, są gotowe wyjechać do krajów o niestabilnej sytuacji politycznej i pracować w trudnych warunkach sanitarnych i klimatycznych. Wolontariusz ma możliwość wyboru kraju spośród ponad 150 państw, które są biorcami Oficjalnej Pomocy Rozwojowej ODA z listy Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Od 2008 roku działa program Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Wolontariat polska pomoc, za pośrednictwem którego organizacje pozarządowe świadczą pomoc rozwojową na rzecz krajów rozwijających się. Rekrutacją wolontariuszy zajmują się organizacje pozarządowe, które biorą pod uwagę ich umiejętności, wykształcenie, pomysł na projekt i doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy, oraz umiejętności językowe.

- Autorzy projektu (wolontariusz, polska organizacja pozarządowa i organizacja przyjmująca) zgłaszają go do konkursu organizowanego przez MSZ, które dofinansowuje projekt. Organizacje mogą zgłaszać swoje projekty z wybranymi przez siebie wolontariuszami raz w roku - tłumaczy Jadwiga Szpakowska z Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ. Przed wyjazdem kandydaci muszą wziąć udział w szkoleniu organizowanym w ramach procedury konkursowej i zdać egzamin, aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie MSZ.

Aby wziąć udział w programie, trzeba być osobą pełnoletnią i mieć co najmniej średnie lub średnie zawodowe wykształcenie w przypadku wolontariatu długoterminowego - powyżej 3 miesięcy. W przypadku wolontariatu krótkoterminowego dodatkowo wymagane jest wykształcenie kierunkowe i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy zgłoszony projekt- dodała.

W większości przypadków wolontariuszami zostają osoby młode, studenci lub absolwenci, którzy są specjalistami w danej dziedzinie, np. rehabilitanci, lekarze, pedagodzy.

Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu gościł już m.in. we Francji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Austrii. Interaktywna trasa promocyjna obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE. Pawilon na placu Defilad w Warszawie można odwiedzać do 14 września.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum