VII Forum Rynku Zdrowia: poznaliśmy laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2011

Podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień VII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 24-25 października br.) uroczyście wręczyliśmy Portrety Polskiej Medycyny 2011. W redakcyjnym głosowaniu zespołów dziennikarskich miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, po tradycyjnie już - długich i emocjonujących obradach - wybrani zostali laureaci w pięciu kategoriach Portretów: Menedżer (dwie kategorie - placówki publiczne i niepubliczne), Lekarz, Wydarzenie i Lider Rynku Zdrowia.

Główny laur - portret w kategorii Lider Rynku Zdrowia, otrzymał prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej. Laureatom tegorocznej edycji naszego redakcyjnego plebiscytu gratulowała obecna na Gali minister zdrowia Ewa Kopacz.

Oto wszyscy laureaci szóstej edycji Portretów Polskiej Medycyny oraz uzasadnienia werdyktu:

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne): dr Bogdan Koczy, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich.
Doktor Bogdan Koczy - znakomity chirurg, traumatolog i ortopeda, od 36 lat związany zawodowo z popularną piekarską „urazówką”. Jego zdolności menedżerskie i organizacyjne przyczyniły się do tego, że od 2003 roku Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich praktycznie nie schodzi z podium prestiżowych rankingów szpitali w Polsce, aż 8-krotnie zwyciężając - między innymi w kategorii szpitali monospecjalistycznych.
Tę bardzo wysoką pozycję placówki na rynku medycznym potwierdzają liczne certyfikaty. Szpital kierowany przez dyrektora Bogdana Koczego inwestuje w rozwój, unowocześnienie i modernizację posiadanej infrastruktury.


• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne): Marek Nowak, dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. W. Biegańskiego w Grudziądzu.
Śmiałe, często niekonwencjonalne decyzje menedżerskie, przysparzają dyrektorowi Markowi Nowakowi tyluż zwolenników, co oponentów. Jednego wszak nie można odmówić zarządzającemu od 8 lat Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym w Grudziądzu: konsekwencji połączonej ze skutecznością działania.
Kilka lat temu doszło do fuzji grudziądzkiego szpitala z placówką w Brodnicy, co stanowiło przykład udanej konsolidacji jednostek publicznej ochrony zdrowia. Grudziądzki szpital, z 40 oddziałami łóżkowymi, zatrudniający ok. 2 tys. osób, ma dodatni wynik finansowy.


• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne): Agnieszka Pachciarz, prezes zarządu Pleszewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Pleszewie.
Szpital, którym zarządza prezes Agnieszka Pachciarz, w corocznym rankingu opartym na ocenach Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, cztery razy z rzędu zdobywał I miejsce wśród szpitali niepublicznych. Co najważniejsze, te oceny potwierdzają sami pacjenci, gdyż według tegorocznych danych, 53% leczących się tam chorych wybiera ten szpital, choć nie są mieszkańcami powiatu pleszewskiego.
Centrum, mimo że formalnie jest placówką lokalną, faktycznie pełni rolę szpitala wielospecjalistycznego, stawiającego na kompleksowość leczenia i prowadzi 12 oddziałów. Jeśli szpital w Pleszewie po raz piąty zostanie uznany za najlepszą placówkę niepubliczną w kraju, ustanowi rekord, trudny do pobicia przez konkurencję.


• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne): Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med SA w Warszawie.

Adam Rozwadowski, twórca firmy Enel-Med, często podkreśla jej rodzinny charakter. W 1993 r. Enel-Med był kliniką stomatologiczną i - w pierwszych założeniach - taką właśnie miał pozostać. Stało się inaczej... Dziś spółka kierowana przez prezesa Adama Rozwadowskiego to sieć placówek medycznych, oferujących bardzo szeroki zakres świadczeń. Wśród nich są własne oddziały Centrum, zlokalizowane w największych miastach Polski.
W 2011 roku Centrum Medyczne Enel-Med SA zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych. Godne uwagi są m.in. osiągnięcia firmy w zakresie diagnostyki obrazowej i teleradiologii oraz znakomita, wieloletnia już współpraca z publicznymi placówkami ochrony zdrowia.


• Lekarz Rynku Zdrowia: prof. Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Trudno w tak krótkim uzasadnieniu oddać pełnię aktywności Pani Profesor, zmierzającej do zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwie najlepszej opieki medycznej. Z jednej strony są to osiągnięcia prof. Alicji Chybickiej w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz konsekwentne dążenie do wybudowania Przylądka Nadziei, czyli nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.
W Klinice kierowanej przez prof. Chybicką przeprowadzono ponad 900 z około 1500 wykonanych w Polsce transplantacji szpiku u dzieci. Z drugiej strony - prof. Alicja Chybicka, jako Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - podejmuje niezliczone działania, m.in. w celu zagwarantowania dzieciom właściwej profilaktyki i opieki lekarskiej w szkołach, a także przywrócenia należnego miejsca i pozycji pediatrów w polskim systemie ochrony zdrowia.
- Nie robię nic specjalnego. Jestem pediatrą i w mój zawód wpisana jest pomoc dzieciom, bo dziecko samo o siebie nie zawalczy, dlatego my dorośli musimy to robić - powiedziała niedawno prof. Chybicka w jednym z wywiadów. Pozwolimy sobie nie zgodzić się z Panią Profesor. Robi Pani rzeczy piękne i wyjątkowe.


• Wydarzenie Rynku Zdrowia: wprowadzenie do służby nowoczesnej floty śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Portret w tej kategorii odebrał dr Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który od początku towarzyszył narodzinom polskiej Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest obecnie najlepiej wyposażoną służbą tego typu w Europie. Codziennie - od początku tego roku - we wszystkich 17 bazach stałych w całej Polsce, dyżurują nowoczesne śmigłowce Eurocopter, gotowe ciągu 4 minut do startu na ratunek. Dzisiaj już rutynowo lądują bezpośrednio na miejscu wypadków drogowych, by w bardzo krótkim czasie, w ramach standardu złotej godziny, przetransportować wymagających natychmiastowej pomocy do właściwego szpitala.
Dziennikarze naszej redakcji na równi docenili zaangażowanie lekarzy, ratowników i pilotów LPR-u w tworzeniu tej nowoczesnej służby ratownictwa medycznego, jak i nadal zbyt rzadko obecną w naszej polityce zdrowotnej konsekwentną realizację raz zarysowanej wizji przez kolejne rządy o różnych opcjach politycznych.


• Lider Rynku Zdrowia: prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej.

W polskiej transplantologii Profesor Wojciech Rowiński jest postacią wyjątkową. Dla wielu niemal człowiekiem - instytucją. Był w zespole przeprowadzającym pierwsze w kraju przeszczepienie nerki w 1966 roku. Od lat z wielkim zaangażowaniem przekonuje Polaków do idei transplantacji i donacji narządów.
Od 2007 roku, w którym doszło do pamiętnej zapaści w polskiej transplantologii, prof. Wojciech Rowiński aktywnie i skutecznie, także działając społecznie, przekonywał do wprowadzenia rozwiązań mających zwiększyć liczbę przeszczepów.
W efekcie do szpitali szerzej wprowadzono koordynatorów pobrań, na liście szpitali identyfikujących potencjalnych dawców pojawiły się kolejne placówki.
Dzisiaj kondycja polskiej transplantologii - mierzona liczbą pobrań i przeszczepień narządów - dzięki ogromnemu wysiłkowi lekarzy różnych specjalności, wspieranych działaniami Profesora, powraca do stanu sprzed 6 lat. W 2010 roku szansę na drugie życie dzięki przeszczepom otrzymało 1347 pacjentów - o 215 więcej niż rok wcześniej.


Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

*************

Laureaci powiedzieli

Marek Nowak:
- Nasza placówka jest samodzielna i jest publiczna. Uwierzyliśmy w tę samodzielność, w tym znaczeniu, że nie chcemy wyciągać ciągle rąk do kasy państwa. To wyróżnienie nie jest tylko dla mnie, jest nagrodą dla pracowników naszego szpitala, ponieważ dalej im się chce tworzyć jeden z najlepszych szpitali w Polsce.

Dr Bogdan Koczy:
- Nie będę polecał usług naszej urazówki, ale w razie potrzeby zapraszam do nas na Śląsk. Życzyłbym sobie teraz powstania płatnika konkurencyjnego wobec NFZ, u którego moglibyśmy również starać się o środki na prowadzenie naszej działalności.

Agnieszka Pachciarz:
- To jest wyróżnienie dla całego naszego zespołu, ponieważ, aby być dobrym menedżerem, trzeba mieć kim zarządzać. To wyróżnienie jest kolejnym, jakie uzyskujemy. Mam nadzieję, że ta dobra passa potrwa, kiedy będę negocjowała z NFZ kontrakt na kolejne 3 lata.

Adam Rozwadowski:
- Jestem zwolennikiem współpracy sektora publicznego i niepublicznego. Podmiotów niepublicznych już de facto nie ma, są przedsiębiorcy. Chcemy brać udział w przekształcaniu, inwestowaniu i dokapitalizowaniu polskich szpitali. Prywatna medycyna jest dla wszystkich, dla pacjenta nie ma znaczenia, kto jest właścicielem, ważna jest jakość obsługi.

Prof. Alicja Chybicka:
- Bardzo gorąco dziękuję za to piękne wyróżnienie. Ale powiem, że ja na nie chyba nie zasługuję. Tak naprawdę, cały czas normalnie pracuję. Przez 36 lat mojej zawodowej pracy dobro dziecka było dla mnie najważniejsze. Stawiam swoje pierwsze kroki w polityce. Chciałabym żeby w Sejmie i Senacie powstała komisja ds. dzieci, bo jest ona im potrzebna i aby ustawowo zobowiązać rodziców do badań profilaktycznych dzieci.

Dr Robert Gałązkowski:
- Pamiętam, kiedy na przełomie 1999 i 2000 roku pani minister Franciszka Cegielska podjęła decyzję o utworzeniu LPR w nowym kształcie, na nowych zasadach. Już wtedy wiedzieliśmy, jaki chcemy osiągnąć model docelowy. Ten projekt jest tak naprawdę sukcesem państwa polskiego. Obok floty śmigłowców powstaje sieć lądowisk, trwają szkolenia dyspozytorów, wymiana nowoczesnej floty, ambulansów, rozbudowa i tworzenie centrów urazowych, rozbudowa SOR-ów.

Prof. Wojciech Rowiński:
- Traktuję wyróżnienie jako nagrodę dla całego środowiska, które zajmuje się bardzo szczególną dziedziną medycyny. Jest to dziedzina, w której i społeczeństwo ma własny wkład w system ochrony zdrowia. Mamy doskonałe wyniki, wspaniałych specjalistów i niestety jesteśmy na 7 miejscu od dołu listy wśród krajów europejskich w pod względem liczby wykonywanych zabiegów przeszczepienia narządów. Cieszę się, że program Partnerstwo dla Transplantacji zaczyna przynosić efekty.

Gratulując Laureatom minister zdrowia Ewa Kopacz powiedziała:

- Chyba po raz pierwszy mam tremę. Ale pamiętam, że równie wielką tremę miałam, kiedy otrzymywałam swój Portret Polskiej Medycyny - wtedy za koszyk świadczeń gwarantowanych. To jest wielkie wydarzenie, dlatego rozumiem wzruszenie nagrodzonych, bo to jest takie uszanowanie tej ciężkiej pracy, która nie zawsze w ciągu całego roku jest postrzegana dobrze, poddawana jest różnym ocenom czy krytyce. To jest chwila, którą się bardzo długo pamięta.

Dziękuję tym, którzy w sposób szczególny wpisali się w historię minionych 4 lat, kiedy kierowałam resortem zdrowia. Jesteście wspaniali.

 

********

Pełna relacja z przebiegu VII Forum Rynku Zdrowia już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl oraz w listopadowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.