Trzy sołectwa zostaną uzdrowiskami. Powstał projekt rozporządzenia

Autor: oprac. KM • Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej KPRM16 grudnia 2021 14:59

Trzy obszary na terenie uzdrowiska Muszyna spełniają przesłanki, by wyodrębnić je jako autonomiczne uzdrowiska. Powstał w tym celu projekt rozporządzenia.

Gmina Muszyna: trzy sołectwa będą uzdrowiskami, fot. Adobestock
  • Burmistrz miasta i gminy Muszyna złożył do ministra zdrowia wniosek o nadanie statusu uzdrowiska trzem sołectwom w gminie
  • Minister zdrowia uznał, że obszar spełnia warunki tzw. ustawy uzdrowiskowej
  • Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał przyszłego roku

Jak obszar może stać się uzdrowiskiem?

Przepisy ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - czyli tak zwanej "ustawy uzdrowiskowej", mówią, że można prowadzić działalność uzdrowiskową na terenie obszaru, który uzyskał status uzdrowiska.

Jednak również wobec takiego obszaru są pewne oczekiwania: powinien on spełniać warunki określone w art. 34 ust. 1 tej ustawy. Oznacza to, że teren:

  • musi posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych i klimat o właściwościach leczniczych
  • powinny znajdować się tam zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
  • powinien spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska w stosunku do środowiska
  • powinien posiadać infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzić gospodarkę odpadami.

Będą nowe uzdrowiska

Minister zdrowia otrzymał od burmistrza miasta i gminy Muszyna wniosek o nadanie statusu uzdrowiska sołectwom Złockie, Szczawniki oraz Jastrzębik, położonym na obszarze gminy Muszyna. Do wniosku dołączony został operat uzdrowiskowy.

Powstały projekt przedmiotowy to dowód realizacji obowiązku ustawowego przewidzianego w treści tzw. ustawy uzdrowiskowej. Minister zdrowia potwierdził, że obszar spełnia odpowiednie warunki i zawnioskował do Rady Ministrów o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska.

Co ciekawe, decyzja ministra zdrowia zapadła w oparciu o przedstawione świadectwa, które potwierdziły:

  • właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu,
  • kierunki lecznicze: choroby reumatologiczne, choroby górnych dróg oddechowych, choroby układu trawienia, choroby endokrynologiczne, choroby ortopedyczno-urazowe, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby układu nerwowego, choroby dolnych dróg oddechowych oraz otyłość.

Obecnie na omawianym terenie prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, gdyż został on objęty granicami uzdrowiska Muszyna. Jednak nadanie obszarowi Złockie statusu uzdrowiska będzie stanowiło jego wyodrębnienie z granic obecnego uzdrowiska, a nie utworzenie nowego obszaru. Sołectwa otrzymają zatem status autonomicznego uzdrowiska.

Zobacz też: Chaos w sprawie dodatków covidowych. Jedni dostają za mało, inni wcale. Gorąca dyskusja w Sejmie

Na Lubelszczyźnie spada liczba pacjentów z COVID-19. Najwięcej wolnych łóżek jest m.in. w Chełmie i Lublinie

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum