Echo Dnia/Rynek Zdrowia | 26-08-2017 16:54

Tarnobrzeg: trwają starania o przywrócenie punktu poboru krwi

W Tarnobrzegu nie ma stałego punktu poboru krwi. W mieście trwają starania o przywrócenie takiego punktu. Działał kiedyś w Szpitalu Wojewódzkim, ale został zlikwidowany.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Kiedy w 2012 roku zlikwidowano działający w Szpitalu Wojewódzkim stały Punkt Krwiodawstwa, co jakiś czas słychać było narzekania krwiodawców, że nowe rozwiązanie nie sprawdza się. Polegało na uruchomieniu tzw. punktu ekipowego w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy 1 Maja w Tarnobrzegu - przypomina Echo Dnia.

Stały punkt zamknięto ze względu na brak opłacalności. Co to znaczy? - Aby punkt mógł działać należało pobierać cztery tysiące jednostek krwi rocznie - przypomina Kamil Kalinka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Tymczasem pobierano trzy tysiące jednostek i stały punkt zamknięto.

Dyrektor Kalinka jest jedną z osób, która promuje akcję przywrócenia w mieście stałego punktu poboru krwi. Wspiera go dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu (wyraził gotowość udostępnienia na potrzeby punktu odpowiednich pomieszczeń) oraz miejscowy zarządu PCK z krwiodawcami z Klubu HDK „Bartosz” i „Barbórka” oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Więcej: www.echodnia.eu