PAP/Rynek Zdrowia | 03-11-2010 14:06

Świętokrzyskie: marszałek powołał radę seniorów

Do zadań Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów, powołanej przy samorządzie województwa świętokrzyskiego, będzie należało m.in. doradztwo w zakresie opieki zdrowotnej.

W środę (3 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach marszałek Adam Jarubas wręczył akty powołania do członkostwa w Radzie siedmiu osobom reprezentującym różne środowiska seniorskie. W skąd rady weszli: działacze klubów seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pracownicy domów pomocy społecznej i przedstawiciel Związku Sybiraków.

Jak podkreślił marszałek Jarubas, mając na uwadze tendencje demograficzne i rosnącą liczbę osób starszych w społeczeństwie, należy zwracać uwagę na kształtowanie regulacji prawnych i tworzenie klimatu dla różnego typu inicjatyw wspierających środowiska seniorskie.

W opinii marszałka, w województwie świętokrzyskim warunki życia seniorów są bardzo zróżnicowane. Działania samorządów lokalnych i regionalnych będą na nie wpływały w coraz większym stopniu.

Rada ma realizować działania zwiększające aktywność osób starszych w życiu publicznym i społecznym. Będzie się zajmowała m.in. doradztwem w zakresie ubezpieczenia społecznego, opieki medycznej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych, współpracą z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami seniorów.

Przedstawiciele rady będą także brali udział w obradach sejmiku województwa. Kadencja członków Rady będzie trwała cztery lata. Na kolejnym posiedzeniu seniorzy nakreślą najważniejsze zadania, o jakie będą zabiegać za pośrednictwem samorządu wojewódzkiego.