wprost.pl/ Rynek Zdrowia | 24-06-2019 08:37

Sondaż: w jaki sposób Polacy dbają o zdrowie?

Moda na zdrowe żywienie i zdrowy styl życia jest coraz popularniejsza, ale - jak wynika z badania sondażowego "Barometr Bayer 2019" - bardziej wśród mieszkańców miast, niż wsi. Badanie zostało przeprowadzone przez instytut Kantar na reprezentatywnej próbie 1012 osób w wieku powyżej 15. r.ż.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1012 osób Fot. Archiwum

Wyniki badania wskazują, że najbardziej popularnym sposobem dbania o zdrowie jest spożywanie warzyw, które deklaruje 65 proc. mieszkańców wsi i 68,5 proc. mieszkańców dużych miast. Na drugim miejscu uplasowało się spożywanie owoców: 61,1 proc. mieszkańców wsi i 66 proc. populacji miejskiej - informuje wprost.pl

Trzecie miejsce w rankingu najbardziej popularnych sposobów dbania o zdrowie zajął ruch na świeżym powietrzu. Był to jedyny z 15 wymienionych w badaniu sposobów profilaktyki zdrowotnej, w którym mieszkańcy wsi uzyskali lepszy wynik (58,2 proc.) od mieszkańców miast (52,4 proc.).

Na kolejnych miejscach znalazła się dbałość o odpowiedni czas snu, ograniczanie spożycia cukru, dbałość o odpowiednią masę ciała, badania profilaktyczne i zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza.

Jeśli chodzi o zażywanie suplementów diety, witamin, probiotyków i elektrolitów, zadeklarowało je 18,7 proc. mieszkańców wsi, a także 24,7 proc. mieszkańców miast.

W przypadku korzystania z konsultacji lekarskich, mieszkańcy wsi wypadają znacznie gorzej od mieszkańców miast, zarówno pod względem wizyt u lekarza rodzinnego (16,5 proc. vs 23 proc.), jak i wizyt u lekarza specjalisty (15,4 proc. vs 24,3 proc.).

Wyniki badania pokazują, że w Polsce nadal istnieją spore nierówności społeczne w obszarze zdrowia: pod względem świadomości zdrowotnej, postaw i zachowań zdrowotnych, a także dostępu do opieki zdrowotnej.

Więcej: wprost.pl