PWX/Rynek Zdrowia | 12-09-2015 18:05

Sondaż: bieganie najbardziej popularną aktywnością sportową

Ponad połowa respondentów (64%) sondażu ARC Rynek i Opinia* deklaruje, że uprawia sport. Aż 44% respondentów trenuje regularnie, przynajmniej raz w tygodniu.

Fot. Raúl González/Flickr(CC BY 2.0)

Najpopularniejszą dyscypliną uprawianą przez respondentów jest bieganie, które wybiera aż 32% osób.

Sport stał się ważnym elementem życia Polaków. Uprawianie sportu deklarują zarówno kobiety (61%) jak i mężczyźni (66%), osoby z większych ośrodków miejskich - powyżej 100 tysięcy mieszkańców (69%), jak i z mniejszych (67%).

Zdecydowanie najaktywniejszą grupą są osoby młode w wieku od 18 do 24 lat.

Stosunek Polaków do sportu wyraźnie się zmienia, zwłaszcza w obszarze uprawianych dyscyplin sportowych. Zgodnie z naszymi badaniami jeszcze kilka lat temu bieganie było znacznie mniej popularne niż jazda na rowerze, piłka nożna czy pływanie. Teraz obserwujemy daleko idącą modę na bieganie, co czyni z tej dyscypliny numer jeden - mówi dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Jak dodaje, z pewnością duży wpływ na popularność biegania ma jego dostępność, czyli brak konieczności posiadania wyspecjalizowanego sprzętu czy odpowiedniego miejsca. Biegać można w zasadzie wszędzie. Z drugiej strony stale rosnąca liczba imprez dla biegaczy jest motywująca.

Bieganie to jedyna dyscyplina, w której jest tak dużo dostępnych zawodów, organizowanych w całej Polsce. Dzięki temu biegacze, łatwiej niż uprawiający pozostałe dyscypliny sportowe, mogą się zmierzyć z innymi osobami, sprawdzić swoje umiejętności i też odnieść sukces.

*Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CATI (wywiady telefoniczne) na ogólnopolskiej reprezentatywnej pod względem demografii próbie respondentów, N=503. Termin realizacji badania: lipiec – sierpień 2015.