PAP/Rynek Zdrowia | 23-08-2019 17:11

Śląskie: już przedszkolaki mają wiedzieć, że smog szkodzi zdrowiu

Ok. 12,5 tys. przedszkolaków z woj. śląskiego obejmie kampania "Mogę! Zatrzymać smog". To kolejne działanie samorządu tego regionu na rzecz edukowania mieszkańców, zwłaszcza dzieci i ich opiekunów, o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Fot. KD/PTWP

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował w piątek (23 sierpnia), że w ramach kampanii edukacyjnej "Mogę! Zatrzymać Smog - Przedszkolaku złap oddech" do przedszkoli z regionu, które włączą się do akcji, trafi m.in. w sumie 500 oczyszczaczy powietrza.

Wszystkie zakwalifikowane do kampanii przedszkola dostaną materiały edukacyjne ułatwiające wprowadzenie dzieci w tematy zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską emisją i zachowań prozdrowotnych. 

W ramach kampanii planowany jest konkurs dla przedszkoli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć dla dzieci (w IV kw. br.). Na podstawie najlepszych scenariuszy będą mogły być prowadzone zajęcia w innych placówkach. 

Każda uczestnicząca w kampanii placówka, po wprowadzeniu dzieci w temat, przygotuje z ich udziałem poświęcone mu przedstawienie.

Wszystkie zakwalifikowane do kampanii przedszkola otrzymają oczyszczacze powietrza (w formie pomocy rzeczowej dla gmin prowadzących placówki). Jednocześnie we wszystkich przedszkolach umieszczone zostaną tablice informacyjne o stanie jakości powietrza - w miejscach widocznych dla dzieci i rodziców. 

W ramach kampanii rodzice otrzymają ulotki edukacyjne na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, szczególnie dzieci, sposobów unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze.

W ub. roku urząd marszałkowski (za poprzedniego zarządu województwa) prowadził też inne akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży m.in. poprzez spektakle teatralne i lekcje w szkołach.

PAP - Mateusz Babak