Śląsk: coraz więcej wydajemy na alkohol i papierosy

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 18 stycznia 2016 16:14

W regionie obserwowany jest stały trend polegający na zwiększaniu się przeciętnych miesięcznych wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe na jedną osobę w gospodarstwach domowych - wynika z informacji przekazanych sejmikowi woj. śląskiego.

Coraz więcej wydajemy na alkohol i papierosy. Fot. Fotolia

O ile wydatki na papierosy i alkohol na jedną osobę w 2005 r. wynosiły 19,87 zł, to w 2013 r. - już 32 zł. W ocenie specjalistów ma to związek z ogólnym wzrostem dobrobytu mieszkańców w omawianym okresie.

Jednym z najskuteczniejszych instrumentów ograniczenia zakresu problemów alkoholowych jest administracyjne i prawne ograniczenie dostępności alkoholu. W 2008 r. w województwie śląskim funkcjonowało 23 167 punktów sprzedaży alkoholu, tymczasem w 2013 r. liczba ta wynosiła 16 580 - odnotowano zatem spadek o 29 proc. Na jeden punkt sprzedaży w 2013 r. przypadało w regionie 248 osób.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w woj. śląskim na lata 2016-2020 przyjęli w poniedziałek radni sejmiku. Jak zapowiadają jego autorzy, większy nacisk zostanie położony na integrację działań różnych służb i instytucji w skali regionu.

Realizacja poprzedniego programu na lata 2011-2015 zakończyła się z końcem ubiegłego roku. Konieczność opracowania i realizacji takich programów nakłada na samorządy wojewódzkie ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Radni przyjęli nowy program większością 38 głosów, nikt się nie sprzeciwił, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

- Główny cel nowego programu to integracja na rzecz profilaktyki, zapraszamy różne środowiska do współpracy, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty. Zakreślone cele są bardziej szczegółowe. Tylko jeżeli stworzymy spójny system, będzie on przynosił efekty - powiedziała podczas sesji dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Bożena Borowiec.

Przedstawiciele opozycyjnego w sejmiku klubu PiS pytali o efekty dotychczasowego programu. Jak informowała Borowiec, udzielenie w jego ramach pomocy finansowej gminom umożliwiło m.in. uruchomienie 21 nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - na ten cel przekazano 540 tys. zł. Wzmocniono też 205 projektów w 85 placówkach już funkcjonujących na sumę 3,6 mln zł.

Dotacje w łącznej wysokości prawie 4,2 mln zł przyczyniły się z kolei przede wszystkim do adaptacji pomieszczeń świetlic i klubów, zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć, realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych oraz organizacji czasu wolnego. Liczba beneficjentów wspartych placówek w latach 2011-2014 wyniosła ogółem 8 843 dzieci i młodzieży.

Borowiec przyznała, że wyzwania, przed jakimi stoją osoby i instytucje zajmujące się profilaktyką i leczeniem uzależnień, są duże. W województwie śląskim spożycie alkoholu w 2012 r. przypadające na jedną osobę wynosiło około 9,25 l alkoholu i było nieznacznie wyższe od średniego spożycia w całym kraju.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum