Rząd o aktywizacji seniorów

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 grudnia 2013 17:17

23 grudnia rząd zajmie się Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Jego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych przez zachęcanie ich do aktywności społecznej.

Rząd o aktywizacji seniorów

Rząd rozpatrzyć ma uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Będzie to kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2013. Program przygotowano w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programu, w drodze otwartych konkursów ofert, realizowane są zadania publiczne na rzecz seniorów, m.in. przez organizacje pozarządowe.

Program ma na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym. Przewidziane są w nim również działania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielności. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze.

Program posługuje się Wskaźnikiem Aktywnego Starzenia (Active Ageing Index - AAI), który jest narzędziem służącym do kształtowaniem polityki na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Został on wyznaczony przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Wskaźnik ten identyfikuje potencjał osób starszych w obszarze zatrudnienia, życia społecznego, samodzielnej egzystencji oraz możliwości aktywnego starzenia się.

Dla Polski wskaźnik ten wynosi 27,3 przy założeniu, że 100 opisuje sytuację idealną, tzn. 100-procentową realizację zadań wszystkich obszarów oraz 100-procentową partycypację osób starszych we wszystkich obszarach. W rankingu ogólnym krajów UE Polska zajmuje 27 - ostatnie miejsce. W ramach obszarów Polska zajęła odpowiednio miejsce 24 w obszarze zatrudnienia, miejsce 27 w obszarze partycypacji społecznej, miejsce 21 w obszarze samodzielnej egzystencji oraz miejsce 22 w obszarze możliwości aktywnego starzenia się.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum