Raport: woda w polskich kąpieliskach nie tak czysta jak w europejskich

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 maja 2017 18:10

85 proc. kąpielisk w Europie spełnia najbardziej rygorystyczne normy jakości wody. W Polsce taką notę otrzymało 66 proc. obiektów - wynika z raportu opublikowanego we wtorek (23 maja) przez Komisję Europejską.

Raport: woda w polskich kąpieliskach nie tak czysta jak w europejskich
Fot. PTWP

Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Komisja Europejska opublikowały we wtorek doroczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w europejskich kąpieliskach (oprócz krajów unijnych raport objął także kąpieliska w Szwajcarii i Albanii). Zebrano próbki wody z ponad 21 tys. morskich i śródlądowych kąpielisk i przebadano je m.in. pod kątem zanieczyszczenia odchodami pochodzącymi ze ścieków lub od zwierząt gospodarskich.

Z raportu wynika, że w 2016 r. ponad 96 proc. europejskich kąpielisk spełniało przynajmniej minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach Unii Europejskiej, a w 85 proc. z nich czystość wody oceniono jako "doskonałą".

- Na duchu podnosi fakt, że coraz więcej kąpielisk w Europie spełnia najwyższe normy jakości wody. Dzięki temu Europejczycy mogą dokonać bardziej świadomego wyboru miejsc, które chcą odwiedzić tego lata. Świadczy to również o skuteczności naszej polityki ochrony środowiska i praktycznych korzyściach pod względem ochrony zdrowia i udogodnień w życiu codziennym dzięki zbieraniu i analizie wysokiej jakości danych - ocenia dyrektor EEA Hans Bruyninckx.

Według raportu, najczystsze kąpieliska znajdują się w Luksemburgu (przebadano tu wodę z 11 kąpielisk śródlądowych), na Cyprze, Malcie, w Grecji i Austrii, gdzie najwyższe normy spełnia od 95 proc. do 99 proc. kąpielisk. Zaraz za nimi uplasowały się kąpieliska m.in. w Chorwacji, Niemczech i Portugalii.

Co ciekawe, zarówno we Włoszech, gdzie aż 91 proc. kąpielisk uznano za najczystsze w Europie, i w Hiszpanii, gdzie 85 proc. obiektów spełnia doskonałe normy jakości, znajduje się także najwięcej brudnych plaż w UE. Jak wykazał raport, najwięcej kąpielisk o niedostatecznej jakości wody znajduje się we Włoszech (100 obiektów, 1,8 proc. wszystkich przebadanych), Francji (82 kąpieliska) i Hiszpanii (39 kąpielisk).

W Polsce przebadano łącznie 201 kąpielisk, zarówno wewnątrz lądu, jak i nad Bałtykiem, z których pobrano 1073 próbki wody. 90 proc. z polskich kąpielisk spełniało normy unijne, z czego 66 proc., czyli 133 kąpieliska, uznano za kąpieliska doskonałej jakości. Czystsze od nadmorskich okazały się plaże nad polskimi jeziorami, gdzie aż 92 proc. wód było świetnej jakości.

Tylko 1 kąpielisko (0,5 proc. wszystkich przebadanych) w Polsce uznano w ubiegłym roku za niespełniające norm i było to kąpielisko w Jarosławcu. 9,5 proc. polskich kąpielisk nie udało się ocenić, bo były to obiekty nowe i nie pobrano z nich wystarczającej liczby próbek do zbadania.

- Doskonała jakość wody w europejskich kąpieliskach nie jest dziełem przypadku. Jest to wynik ciężkiej pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów (…) Technolodzy wody, specjaliści w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej, chemicy środowiska, specjaliści w dziedzinie zarządzania ściekami - wszyscy oni odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu wysokiej jakości wody w kąpieliskach - uważa komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella.

Jak informują eksperci, zanieczyszczenie wody odchodami nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a kąpiel w zanieczyszczonych wodach morskich czy jeziorach może powodować choroby. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki i woda spływająca z gospodarstw i gruntów rolnych. Takie zanieczyszczenie wzrasta podczas intensywnych opadów i powodzi, ze względu na przelewanie się ścieków i zanieczyszczonej wody odpływowej, które spływają do rzek, jezior i mórz.

Wszystkie państwa członkowskie UE oraz Albania i Szwajcaria monitorują swoje kąpieliska zgodnie z przepisami zmienionej unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody. Dyrektywa ta określa, czy jakość wody w kąpieliskach można sklasyfikować jako "doskonałą", "dobrą", "dostateczną" lub "niedostateczną" w zależności od ilości wykrytych bakterii kałowych. W przypadkach, gdy jakość wody zostaje sklasyfikowana jako "niedostateczna", państwa członkowskie powinny stosować odpowiednie środki, takie jak np. zakaz kąpieli.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum