Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 24 lutego 2015 17:29

Pomoc pracodawcom w dostosowywaniu warunków pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami to cel projektu realizowanego przez PFRON i Centralny Instytut Ochrony Pracy, który zaprezentowano na wtorkowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy.

Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych
Fot. Archiwum

Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wójtowicz-Pomierna wskazała, że jedną z barier związanych z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych są "ograniczenia funkcjonalne, które wynikają z rodzaju i stopnia niepełnosprawności". Jednocześnie pracodawcy nie zawsze mają wiedzę i umiejętności pozwalające na stworzenie dostępnego środowiska pracy.

Obecnie pracodawca, który chce zatrudnić osoby niepełnosprawne, powinien przeprowadzić tzw. "racjonalne usprawnienia" w pracy. Jednocześnie może on uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem tych osób.

Zdaniem Wójtowicz-Pomiernej w tej sytuacji konieczna okazała się realizacja projektu, który pomógłby zarówno pracodawcom, jak i innym zainteresowanym podmiotom w kształtowaniu takiej przestrzeni pracy, w której osoby niepełnosprawne będą mogły na równi z innymi pracownikami wykonywać swoje zadania zawodowe.

Projekt "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB). Realizację projektu rozpoczęto w marcu 2013 r., a zakończy się ona w lutym 2015 r.

W ramach projektu w 2014 r. przeprowadzona została ogólnopolska kampania medialna uświadamiająca pracodawców o konieczności uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez odpowiednie projektowanie obiektów i pomieszczeń oraz przystosowywanie stanowisk pracy. Założeniem kampanii było odwoływanie się do społecznej odpowiedzialności biznesu oraz korzyści społecznych i wizerunkowych oraz idei projektowania uniwersalnego.

Wydane zostały publikacje zawierające "Ramowe wytyczne" oraz "Dobre praktyki". Przygotowano również m.in. charakterystyki 200 zawodów, wizualizację z przykładami dostosowania środowiska pracy, program do wspomagania projektowania stanowisk pracy oraz listę kontrolną do oceny środowiska pracy.

Z przygotowanych materiałów pracodawcy dowiedzą się m.in., jak informować pracowników słabosłyszących o przychodzącym połączeniu telefonicznym oraz jak umożliwić niewidomym korzystanie z komputera. Autorzy opracowania zwracają również uwagę na stosowanie niedyskryminacyjnych nazw stanowisk pracy (np. "pracownik ochrony środowiska" zamiast "śmieciarz") oraz zachęcają pracodawców do podnoszenia poziomu wykształcenia i wyszkolenia pracowników.

W ramach projektu CIOP-PIB przeprowadził 11 seminariów dla architektów, lekarzy medycyny pracy, inspektorów PIP, przedstawicieli organizacji pozarządowych, doradców zawodowych itp. Zorganizowano również 6 konferencji podsumowujących efekty projektu (konferencje odbyły się w Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku).

W każdym województwie uruchomione zostały Punkty Informacyjno-Doradcze, których pracownicy organizowali spotkania prezentujące narzędzia opracowane w ramach projektu oraz informujące o zasadach przystosowania środowiska pracy do potrzeb niepełnoprawnych. W spotkaniach brali udział m.in. urzędnicy jednostek samorządu terytorialnego, pracodawcy i architekci.

Od 2007 roku odnotowywany jest wzrost (o 4,7 proc.) wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produkcyjnym. Obecnie wskaźnik zatrudnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi 31,2 proc., podczas gdy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest on czterokrotnie niższy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum