PW/Rynek Zdrowia | 07-12-2011 20:22

Prof. Michał Tendera zaproszony na uroczystość wręczenia Nagród Nobla

Jednym z gości uczestniczących w sobotę (10 grudnia) w Sztokholmie w ceremonii wręczenia Nagród Nobla będzie prof. Michał Tendera, past-prezes Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik III Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach.

- Profesor otrzymał zaproszenie na uroczystości noblowskie z Karolinska Institutet. Odbieramy je jako wyraz uznania dla jego działalności naukowej - powiedziała nam Izabela Koźmińska-Życzkowska, rzeczniczka SUM.

Dzień wcześniej prof. Michał Tendera wygłosi w Instytucie tzw. Wykład Roku 2011 - dla kardiologów, kardiochirurgów i pulmonologów, dotyczący zastosowania komórek macierzystych w kardiologii.

Karolinska Institutet jest instytucją przyznającą Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. W Instytucie pracuje Zespół Noblowski składający się z 50. profesorów dokonujących ostatecznego wyboru zwycięzcy otrzymującego Nagrodę Nobla za najważniejsze odkrycie w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Coroczna ceremonia wręczenia Nagród Nobla odbywa się w Filharmonii Sztokholmskiej 10 grudnia, czyli w rocznicę śmierci fundatora nagrody. Oprócz laureatów i ich rodzin, z zagranicy zapraszani są także wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki.