MS, Dziennik Zachodni/Rynek Zdrowia | 28-11-2014 14:58

Prof. Franciszek Kokot, wybitny nefrolog skończył 85 lat

Prof. Franciszek Kokot, nestor śląskiej medycyny i wybitny nefrolog skończył 85 lat. Z tej okazji podczas rozpoczynającego się 14. Katowickiego Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" życzenia dostojnemu jubilatowi złożyli m.in. przedstawiciele władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jak podkreślił rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki jubilat zyskał ogromne uznanie wśród współpracowników i wychowanków. - Dziś otacza Pana grono wiernych uczniów pełnych wdzięczności za okazywaną im przez lata troskę i osobistą sympatię - powiedział rektor.

Jubilat odebrał też m.in. życzenia jakie w imieniu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii złożyła prezes PTN prof. Magdalena Durlik .

Prof. Franciszek Kokot należy do najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowej sławie. Jest autorem i współautorem ok. 640 publikacji oryginalnych i ponad 200 poglądowych, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa 9 uczelni, członkiem honorowym wielu europejskich towarzystw nefrologicznych.

Był twórcą, a w latach 1975-2000 kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii (obecnie Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii). W latach 1980-1982 był prorektorem ds. szkolenia podyplomowego, a w okresie 1982-1984 rektorem Śląskiej Akademii Medycznej.

 Jest autorem podręczników dla studentów medycyny w kraju i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i nefrologii.

Profesor został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1984) oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski(1998) oraz godnością Member of the Ordo Sanctus Silvestri Papae (1990 rok, przez Papieża Jana Pawła II).

Franciszek Kokot jest członkiem honorowym 14 zagranicznych towarzystw nefrologicznych.