Gala XII Forum Rynku Zdrowia: Laureaci Portretów Polskiej Medycyny (relacja wideo)

www.rynekzdrowia.pl Autor: PTWP - RynekZdrowia.pl • Źródło: MAK/Rynek Zdrowia   • 30 października 2016 08:27

W środę, 26 października, podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień XII Forum Rynku Zdrowia, poznaliśmy Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2016 - wyróżnień już od jedenastu lat przyznawanych w redakcyjnym głosowaniu przez dziennikarzy miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Gala XII Forum Rynku Zdrowia: Laureaci Portretów Polskiej Medycyny (relacja wideo)
Laureaci Portetów Polskiej Medycyny 2016; FOT. PTWP

Portrety zostały wręczone w sześciu kategoriach:
• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne)
• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne)
• Wydarzenie Rynku Zdrowia
• Lekarz Rynku Zdrowia
• Osobowość Rynku Zdrowia
• Lider Rynku Zdrowia

Poniżej relacja wideo z Gali XII Forum Rynku Zdrowia i wręczenia Portretów Polskiej Medycyny 2016.

 

Oto wszyscy Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2016 oraz uzasadnienia werdyktu.

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne): gen. bryg. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Gen. bryg. prof. Grzegorz Gielerak nie tylko sprawnie kieruje od 2007 roku jednym z największych szpitali w kraju - Wojskowym Instytutem Medycznym - ale też organizuje liczne konferencje i warsztaty naukowe, między innymi z zakresu medycyny pola walki oraz medycyny ratunkowej. Jednym z takich ważnych przedsięwzięć była TacMed-WIM - I Konferencja z Zakresu Medycyny Pola Walki. W tej dziedzinie Profesor Grzegorz Gielerak jest niekwestionowanym autorytetem. Jest też laureatem prestiżowej nagrody Buzdygana za „pełnienie roli katalizatora dynamicznych, pozytywnych zmian w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia systemu bezpieczeństwa medycznego państwa”.

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne): Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Grupy Lux Med.
Kierując od 2007 roku Grupą LUX MED Anna Rulkiewicz dowiodła, że bardzo sprawne zarządzanie największą siecią prywatnych placówek medycznych w Polsce można połączyć z wyjątkową aktywnością w publicznej debacie nad funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.  Inspirująca aktywność Prezes Anny Rulkiewicz od lat jest doceniana przez szeroko rozumiane środowisko związane z ochroną zdrowia. Anna Rulkiewicz jest prezesem Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej. W 2016 r. została powołana przez Ministra Zdrowia do Rady ds. Zdrowia Publicznego. Uczestniczy również w pracach zespołu ds. usług publicznych w ramach Rady Dialogu Społecznego. W lipcu 2016 roku została wiceprezydentem Pracodawców RP.

• Lekarz Rynku Zdrowia: prof. Andrzej Kübler, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Anestezjolodzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Andrzeja Küblera przez 55 dni utrzymywali funkcje życiowe zmarłej kobiety, by mógł przyjść na świat jej syn. Do tej pory było zaledwie 30 podobnych przypadków na świecie. Zwykle w takich sytuacjach wszczyna się procedurę orzeczenia śmierci mózgowej. Anestezjolodzy z USK poszli inną drogą - postanowili skonsultować się z położnikami.
Dzięki tej decyzji uratowali dziecko. - Gdybyśmy uruchomili procedurę orzeczenia śmierci mózgowej, kobieta byłaby formalnie martwa. Nie mielibyśmy wtedy prawa opiekować się nią w szpitalu. Utrzymywanie funkcji ciała nieżyjącej matki było dla dziecka jedyną szansą na przeżycie - tłumaczył  prof. Kübler w jednym z wywiadów.

• Wydarzenie Rynku Zdrowia: osiągnięcia opieki okołoporodowej w Polsce.
Portrety w tej kategorii odebrali:
Dagmara Korbasińska, dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia
Prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie
Wojciech Zawalski, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wyróżnienie w tej kategorii przyjął także prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Profesor nie mógł jednak być na Gali. Portret zostanie przekazany prof. Mirosławowi Wielgosiowi w innym terminie.
W roku 2015 wskaźnik umieralności okołoporodowej wczesnej w Polsce wynosił średnio 4,6 promila i był niewiele gorszy od wyniku, jaki osiągnęły kraje skandynawskie, uznawane za wzorzec w tym zakresie. Natomiast umieralność okołoporodowa kobiet w Polsce wynosi obecnie 4,4 promila, przy średniej unijnej wynoszącej 6 promili. Jesteśmy zatem w czołówce Europy. Według WHO, prawdopodobieństwo śmierci okołoporodowej wynosi w Polsce 1 do 19 800. Dla porównania: ten sam wskaźnik dla Czech to 1 do 12 100, a dla Niemiec - 1 do 11 000. To nie tylko bezsporny sukces całego środowiska położniczego w Polsce, ale i przykład dobrej współpracy z decydentami. W latach 2012 i 2015 weszły w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące standardów okołoporodowych. Obecnie są wdrażane pilotażowe programy NFZ w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

• Osobowość Rynku Zdrowia (wyróżnienie specjalne): Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.
Minister Marek Posobkiewicz w wyjątkowym stopniu angażuje się w kreowanie kampanii społecznych, a zarazem w niekonwencjonalny sposób przekonuje nas do prozdrowotnych zachowań. Jako raper Gisu ostrzegał już przed, często tragicznymi, skutkami zażywania dopalaczy czy palenia papierosów. Najnowszy utwór rapera Gisu jest z kolei elementem kampanii „Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia", którą przygotował Główny Inspektorat Sanitarny. Czekając na kolejne produkcje rapera Gisu, chcemy nagrodzić śmiały i trafiający między innymi do młodych ludzi pomysł na promocję zdrowia poprzez "rap profilaktyczny".

• Lider Rynku Zdrowia: prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor ds. zadań uczelni medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Lista dokonań prof. Wojciecha Maksymowicza obejmuje zarówno osiągnięcia w zakresie neurochirurgii, jak i organizacji leczenia, a także kształcenia kadr medycznych. Między innymi dzięki jego staraniom Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kształci lekarzy na utworzonym od podstaw Wydziale Nauk Medycznych. W maju 2016 r. w Olsztynie zespół neurochirurgów Profesora Maksymowicza pod kierunkiem japońskiego specjalisty, prof. Isao Mority przeprowadził pionierskie w naszym kraju zabiegi wszczepienia stymulatorów pacjentom w śpiączce. Natomiast w sierpniu 2016 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie otwarto Centrum Medycyny Eksperymentalnej, służące nie tylko naukowcom i studentom, ale i pacjentom po urazach rdzenia kręgowego.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum