Poczta Polska: listonosze pomogą niepełnosprawnym wyborcom

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 13 września 2011 16:57

Poczta Polska ułatwi osobom niepełnosprawnym udział w wyborach - przypomina jej rzecznik Zbigniew Baranowski. Osoby głosujące korespondencyjnie nie muszą nadawać listów zawierających ich głosy - bezpłatnie odbierze je od nich listonosz.

Poczta Polska: listonosze pomogą niepełnosprawnym wyborcom
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Jak przypomina rzecznik Poczty Polskiej S.A., wyborca niepełnosprawny, który zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego i otrzymał ze swojego urzędu gminy pakiet wyborczy, przekazuje swój głos w zamkniętej kopercie zwrotnej listonoszowi Poczty Polskiej.

9 października Poczta Polska doręczy wszystkie przesyłki zawierające głosy wyborcze do obwodowej komisji wyborczej. Z głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wcześniej musi zgłosić taki zamiar w swoim urzędzie gminy. Musi to zrobić najpóźniej 21 dni przed wyborami, czyli do poniedziałku 19 września.

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców, adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, informację, o jakie wybory chodzi, kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wyborca może zaznaczyć w zgłoszeniu, że chce zagłosować przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a, wtedy zostaną dołączone do pakietu wyborczego.

Do 2 października 2011 r. gmina doręczy wyborcy pakiet wyborczy za pośrednictwem upoważnionego pracownika urzędu gminy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wyborca niepełnosprawny wypełnia kartę do głosowania. Do 7 października listonosz Poczty Polskiej odbierze od wyborcy zaklejoną kopertę zwrotną w miejscu jego zamieszkania - pod adresem, na który nastąpiło doręczenie.

Jak przypomina szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki, ważne jest, aby wyborca zawiadomił pocztę o tym, by listonosz odebrał od niego przesyłkę zawierającą jego głos. Może to zrobić np. telefonicznie.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum