Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia | 21-01-2015 06:15

Pielęgniarki będą mieć swój dom seniora

W Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej (Małopolskie) powstaje pierwszy w kraju Dom Seniora Pielęgniarskiego. Będą mogły w nim czasowo lub na stałe zamieszkać emerytowane pielęgniarki i położne potrzebujące całodobowej opieki.

Wszystko wskazuje na to, że dom rozpocznie działalność w maju br.

Dom Seniora Pielęgniarskiego to inicjatywa Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach. Powstaje w budynku wydzierżawionym i remontowanym przez Fundację, która zbiera fundusze na ten cel m.in. poprzez odpis 1 proc. podatku. Wśród darczyńców są m.in. okręgowe izby pielęgniarskie, pielęgniarki i osoby prywatne z całego kraju.

- Termin otwarcia placówki uzależniony jest od wydania stosownych decyzji przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Mamy nadzieję ruszyć już w maju - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Bożena Banachowicz, prezes Fundacji.

Trzeba otoczyć opieką
Na początek DSP będzie mógł przyjąć 30 seniorek pielęgniarek i położnych. Jeśli potrzeby będą większe, liczba miejsc zostanie zwiększona. Prezes Fundacji sama jest emerytowaną pielęgniarką. Od wielu lat słyszała o starszych i schorowanych pielęgniarkach.

- Środowisko pielęgniarskie sygnalizowało, że jest potrzeba, by taki dom powstał. Część pielęgniarek i położnych w wieku starczym są to osoby samotne. Mają za sobą wiele lat ciężkiej pracy, służenia innym. Teraz one powinny być otoczone opieką - podkreśla Bożena Banachowicz.

W placówce w Tylmanowej seniorki pielęgniarki i położne będą miały zapewnione pokoje 1- i 2-osobowe oraz m.in. całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą z opieką lekarską w razie potrzeby, zajęcia terapeutyczne i kulturalno-oświatowe, 4 posiłki dziennie dostosowane do schorzeń oraz opiekę duszpasterską (kaplica w budynku). Przy Domu Seniora Pielęgniarskiego zostanie też zorganizowana rehabilitacja.

- Osoby zainteresowane pobytem w placówce mogą się zgłaszać same lub może je zgłosić środowisko pielęgniarskie. Formularz jest dostępny na stronie Fundacji Almach. Cennik pobytu pensjonariusza będzie konkurencyjny w stosunku do prywatnych domów - zapewnia prezes.

Nie zapominają o seniorach
Bogumiła Bałuta, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu mówi, że pomoc środowiska pielęgniarskiego dla pielęgniarek emerytek i rencistek to codzienność.

- Przy większych izbach pielęgniarek i położnych działają prężnie koła dla seniorek. Część koleżanek nawet na emeryturze jest czynna zawodowo. Inne już nie, ale i one nie tracą chęci wymieniania się doświadczeniem, spotykania się, rozmów, podejmowania inicjatyw - mówi Bogmiła Bałuta.

Zwraca uwagę, że Dom Seniora Pielęgniarskiego powstaje, bo takie było zapotrzebowanie środowiska.

- Idea powstała wśród samych pielęgniarek, więc widocznie była taka potrzeba. Warto podkreślić, że dom w Tylmanowej nie będzie służył jedynie seniorkom. Będą się tam również odbywały wykłady, szkolenia i spotkania pielęgniarskie, jest to także miejsce wypoczynku dla pielęgniarek - mówi przewodnicząca toruńskiej izby pielęgniarek i położnych.

Nie tylko podziękowanie za pracę
W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie pielęgniarki, które przechodzą na rentę, emeryturę lub świadczenia przedemerytalne, wraz z podziękowaniami za poświęcenie się ratowaniu życia i zdrowia drugiego człowieka, otrzymują zaproszenie do spotkań w Klubie Seniora działającym przy Izbie.

- Klub Seniora ma za zadanie integrować pielęgniarki i położne, które zakończyły już okres aktywności zawodowej. Organizowane są dla nich wycieczki, wyjścia na imprezy kulturalne, towarzyskie spotkania. Zależy nam, by nie czuły się samotne, wyrzucone poza nawias. Nie zapominamy o nich, chcemy mieć z nimi kontakt cały czas - mówi Andrzej Tytuła, przewodniczący Okręgową Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

W jego opinii Dom Seniora Pielęgniarskiego to słuszna inicjatywa. - Pielęgniarki i położne to ogromna, 280-tysięczna grupa zawodowa. Dlaczego nie miałyby mieć swojego domu seniora jak przedstawiciele innych zawodów? Artyści mają swój dom w Skolimowie, środowisko pielęgniarskiego będzie mieć swój w Tylmanowej - podsumowuje Andrzej Tytuła.