XVII FORUM RYNKU ZDROWIA - NA ŻYWO

18-19 października 2021  •  WARSZAWA

Podstawowa opieka zdrowotna – o zmianach zapowiadanych i wdrażanych

PRZEJDŹ DO STRONY TRANSMISJI

Perinatolog, angiolog, balneolog. Znacie te specjalizacje medyczne?

Autor: oprac. PW • Źródło: Rynek Zdrowia18 września 2021 15:30

Liczba specjalizacji lekarskich w Polsce jest jedną z największych w Europie. Część specjalizacji jest tak rzadka, że nie wszyscy spoza kręgów medycznych wiedzą czym zajmują się ci specjaliści np. perinatolog czy angiolog. Oto lista rzadkich specjalizacji.

Specjalizacji lekarskich jest sporo, niektóre jednak są zdecydowanie mniej znane Fot. Shutterstock
  • W Polsce istnieje aż 77 specjalizacji lekarskich
  • Niektóre specjalizacje lekarskie z nich są mało znane pacjentom, gdyż obejmują bardzo szczegółową i rzadką wiedzę
  • Czym dokładnie zajmuje się np. angiolog, perinatolog, otorynolaryngolog, patomorfolog, toksykolog kliniczny?
  • Oto (subiektywna) lista mniej znanych specjalizacji lekarskich

Lista 77 specjalizacji lekarskich obejmuje tak znane powszechnie specjalizacje jak choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, chirurgia ogólna, położnictwo i ginekologia, onkologia kliniczna, kardiologia, anestezjologia czy psychiatria. Z pewnością nawet osoby rzadko korzystające ze świadczeń wymienią jeszcze sporo innych specjalistów.

Trudniej już natomiast wśród niemedyków o trafną odpowiedź na pytanie czym dokładnie zajmuje się np. angiolog, perinatolog, otorynolaryngolog, patomorfolog, toksykolog kliniczny czy specjalista w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Oto (subiektywna) lista mniej znanych specjalizacji lekarskich:

Angiologia
Lekarz angiolog specjalizuje się w diagnostyce oraz prowadzeniu leczenia osób z chorobami żył, tętnic i naczyń limfatycznych. To on prowadzi m.in. pacjentów zagrożonych amputacją stopy cukrzycowej, ale także wielu innych przypadków wymagających specjalistycznej wiedzy na temat chorób naczyń.

Audiologia i foniatria
Lekarz audiolog pomaga osobom z wrodzonymi nieprawidłowościami słuchu i mowy, jak i pacjentom, u których zaburzenia w tym zakresie są efektem innych chorób (np. udaru) i wymagają odpowiedniej rehabilitacji słuchowej i/lub głosowej.

Balneologia i medycyna fizykalna
Lekarz specjalista w dziedzinie balneologii posiada wiedzę o wykonywaniu zabiegów rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wody o różnych temperaturach. Balneologia wymaga zastosowania wód leczniczych, gazów i borowin.

Chirurgia plastyczna
Bezcenni dla pacjentów są przede wszystkim chirurdzy specjalizujący się w chirurgii rekonstrukcyjnej. Chirurg rekonstrukcyjny zajmuje się korektą wad wrodzonych (np. rozszczepy czaszkowo-twarzowe, rozszczepy wargi), leczeniem oparzeń oraz chirurgią ręki (w tym replantacjami).

Chirurgia szczękowo-twarzowa
Nie należy mylić tych specjalistów z dentystami znanymi z gabinetów.
Specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej wykonuje m.in. skomplikowane operacje rekonstrukcyjne w obrębie twarzy u pacjentów onkologicznych, po urazach, wypadkach komunikacyjnych.

Farmakologia kliniczna‬
Chorzy bardzo rzadko mają kontakt z lekarzem tej specjalności. Lekarz farmakolog kliniczny zajmuje się oddziaływaniem leku na organizm. Skupia się przede wszystkim na działaniu konkretnych dawek leków, tak aby zabezpieczyć pacjenta przed niepożądanymi skutkami ubocznymi.

Genetyka kliniczna‬
To specjalizacja lekarska zajmująca się poradnictwem genetycznym i diagnostyką chorób genetycznych lub wrodzonych wad rozwojowych.
Lekarz tej specjalności ustala m.in. czy dana choroba jest dziedziczna i jaki jest mechanizm jej dziedziczenia; wdraża specjalistyczne leczenie w konsultacji z innymi specjalistami

Geriatria
Geriatria jest dziedziną medycyny, która skupia się na problemach zdrowotnych osób 60+. Charakteryzuje się kompleksowym podejściem do leczenia chorób, które występują w tej grupie wiekowej. Lekarz geriatra posiada wiedzę z różnych specjalizacji w zakresie potrzebnym do leczenia seniorów, z częstą u nich wielochorobowością.

Hipertensjologia
Lekarz hipertensjolog jest specjalistą zajmującym się leczeniem i diagnostyką nadciśnienia tętniczego. 

Immunologia kliniczna‬
Jest specjalizacją lekarską zajmująca się przede wszystkim diagnostyką (także leczeniem) pierwotnych lub wtórnych zespołów niedoborów odporności i chorób autoimmunologicznych. Wiedza immunologów klinicznych jest ważna w diagnostyce m.in. takich chorób jak: borelioza, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, wirusowe zapalenie wątroby

Medycyna lotnicza
Specjaliści w tej dziedzinie medycyny zajmują się diagnostyką i leczeniem reakcji i zaburzeń organizmu, które powstały w związku z oddziaływaniem na organizm załóg statków powietrznych zjawisk fizycznych panujących w przestrzeni powietrznej, np. przeciążeń, naturalnego promieniowania.

Medycyna morska i tropikalna
Wbrew pozorom kontakt Polaków ze specjalistami w tej dziedzinie medycyny nie jest już wcale taki rzadki, gdyż intensywnie podróżujemy. Specjalista w tej dziedzinie medycyny m.in. zapobiega lub leczy choroby związane z pobytem w warunkach morskich i tropikalnych (np. malaria), prowadzi szczepienia profilaktyczne i poradnictwo dla osób udających się do strefy klimatu gorącego.

Medycyna nuklearna
Lekarze tej specjalności zajmują się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne. Stosowane są też w celu lokalizacji zmian chorobowych niewidocznych przy użyciu innych technik.

Medycyna paliatywna
Lekarze tej specjalności obejmują opiekę nad pacjentami znajdującymi się w ostatnim stadium nieuleczalnej choroby. Celem medycyny paliatywnej jest poprawienie jakości życia osób w tym stadium choroby, łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych.

Mikrobiologia lekarska
Specjaliści w tej dziedzinie medycyny posiadają wiedzę na temat oddziaływania bakterii i wirusów na organizm człowieka. Zajmują się diagnostyką, leczeniem i profilaktyka zakażeń, Mikrobiologia lekarska stanowi podstawy diagnostyki i leczenia wszystkich chorób zakaźnych. Wiedza na ten temat pozwala m.in. wykrywać zakażenie i zachorowanie na Covid-19.

Patomorfologia

Specjaliści z tej dziedziny medycyny w oparciu o wiedzę i badanie pod mikroskopem pobranych od pacjenta tkanek (badanie histopatologiczne) i komórek (badanie cytologiczne) docierają do informacji o przyczynie procesu chorobowego. Badanie patomorfologiczne jest wykonywane m.in. w celu wykluczenia lub potwierdzenia obecności nowotworu.

Otorynolaryngologia
To dział medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób narządów zlokalizowanych w obrębie głowy i szyi, czyli m.in. gardła, nosa, ucha, krtani. Laryngologia i otorynolaryngologia to ta sama dziedzina medycyny. Krótsza nazwa jest formą potoczną, przyjęła się powszechnie zapewne dlatego, że łatwiej i krócej się ją wymawia.

Perinatologia
To specjalizacja dająca lekarzowi wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie i leczenie dziecka jeszcze w płodowej fazie rozwoju, w łonie matki. Dlatego jest też nazywana specjalizacją w dziedzinie medycyny matczyno-płodowej. Możliwe są już operacje płodu w łonie matki.

Toksykologia kliniczna
Specjaliści w tej dziedzinie medycyny zajmują się diagnostyką i leczeniem zatruć. Ich pacjenci to m.in. osoby zatrute grzybami, substancjami chemicznymi.

Zdrowie publiczne
Specjaliści tej dziedziny medycyny nie skupiają się na leczeniu chorób pojedynczych osób. Zajmują się natomiast zapobieganiem im w wymiarze społecznym i środowiskowym. M.in. badają czynniki wpływające na zdrowie i jakość życia, opisują na czym polega zdrowy styl życia, podkreślą znaczenie aktywnego wypoczynku i edukacji zdrowotnej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum