PFRON sygnatariuszem Karty Różnorodności

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 22 maja 2015 08:44

PFRON jest pierwszą państwową instytucją w Polsce, która zostanie sygnatariuszem Karty Różnorodności. Karta to zobowiązanie do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz promocji różnorodności.

PFRON sygnatariuszem Karty Różnorodności

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Teresa Hernik podpisze Kartę w piątek (22 maja) podczas II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie. Spotkanie będzie poświęcone tworzeniu przyjaznych miejsc pracy i przełamywaniu stereotypów.

Jak powiedział PAP p.o. rzecznika prasowego PFRON Krzysztof Czechowski, fundusz podjął decyzję o podpisaniu Karty Różnorodności, ponieważ chce podnosić standardy w obszarze zarządzania kadrą. Chodzi m.in. o to, by pracownicy PFRON mogli w pełni wykorzystać swoje różnorodne umiejętności na rzecz realizacji misji funduszu - aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

- Różnorodność to zespół cech widocznych i niewidocznych, które różnicują społeczeństwo, w tym także pracowników. Wiedza kadry w tym zakresie jest niezwykle ważna, ponieważ obecność w firmie niepełnosprawnych pracowników z całą pewnością wymaga odpowiedniego przygotowania. Nie chodzi tu jedynie o kwestie przystosowania biur na potrzeby osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim o przełamanie barier i stereotypów panujących wśród pracowników - dodał.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia, Luksemburg, Dania oraz Czechy; promowana przez Komisję Europejską.

Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

Koordynatorem polskiej Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania.

Inicjatywa polskiej Karty Różnorodności została podjęta w 2011 r. przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Pierwsze firmy podpisały Kartę w lutym 2012 roku. Obecnie ma ona już 108 sygnatariuszy; są to m.in banki, sieci handlowe czy telekomunikacyjne, duże korporacje, fundacje. Podpisując Kartę zgadzają się na prowadzenie działalności pozbawionej uprzedzeń, ale skoncentrowanej na równym traktowaniu bez względu m.in. płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania itp. Przyjmują m.in. zobowiązanie do równego traktowania pracowników w systemie nagród i awansów, prowadzenie szkoleń nt. mobbingu i dyskryminacji.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum