Ogromna dyskryminacja kobiet w ochronie zdrowia. Najciężej mają ratowniczki i lekarki

Autor: oprac. SzB • Źródło: BML, Rynek Zdrowia02 kwietnia 2022 18:10

Czy w ochronie zdrowia dochodzi do dyskryminacji kobiet ze względu na płeć? Raport opublikowany przez portal Będąc Młodym Lekarzem nie pozostawia co do tego złudzeń. W najgorszej sytuacji są - jak wynika z badania - ratowniczki medyczne oraz lekarki.

Ogromna dyskryminacja kobiet w ochronie zdrowia. Najciężej mają ratowniczki i lekarki
Badanie na temat dyskryminacji w ochronie zdrowia przeprowadził portal Będąc Młodym Lekarzem Fot. AdobeStock
  • Dyskryminacja kobiet ze względu na płeć, w środowisku medycznym w naszym kraju to poważny problem, na który zwrócił uwagę portal bml.pl (Będąc Młodym Lekarzem)
  • Ankietę wypełniły medyczki na różnym etapie edukacji i pracy w ochronie zdrowia
  • Jak czytamy: aż 73,5 proc. uczestniczek ankiety doświadczyło dyskryminacji ze względu na płeć w pracy zawodowej lub podczas studiów
  • Według badania njczęściej dyskryminowane są ratowniczki medyczne (93,7 proc.), a także lekarki (82,6 proc.), elektroradiolożki (75 proc.) oraz fizjoterapeutki (70 proc.)

Dyskryminacja kobiet w ochronie zdrowia. Przeprowadzono badania

Dyskryminacja kobiet, ze względu na płeć, w środowisku medycznym w naszym kraju to poważny problem, na który zwrócił uwagę portal bml.pl, czyli Będąc Młodym Lekarzem. 

Ten portal przeprowadził badanie w tym temacie. Wyniki w trzech częściach zostały opublikowane w marcu tego roku na stronie internetowej. 

W badaniu wzięło udział łącznie 1340 osób - 1279 kobiet, 55 mężczyzn, a 6 osób w pytaniu o płeć wybrało natomiast odpowiedź "inna". 

Ankietę wypełniły medyczki na różnym etapie edukacji i pracy w ochronie zdrowia. - Naszym celem było stworzenie narzędzia, które pomoże zbadać zjawisko dyskryminacji zarówno wśród studentek, jak i kobiet już aktywnych zawodowo - wyjaśniają autorzy badania. 

Według respondentek, temat dyskryminacji jest poważny i istnieje w ochronie zdrowia.

Większość ankietowanych kobiet spotkało się z tym zjawiskiem w swoim życiu. Zebrane dane pozwoliły wysnuć wniosek, że kobiety w medycynie doświadczają dyskryminacji na każdym etapie życia zawodowego. 

Jak czytamy: 73,5 proc. uczestniczek ankiety doświadczyło dyskryminacji ze względu na płeć w pracy zawodowej lub podczas studiów. 

Natomiast ponad 80 proc. kobiet, które wzięły udział w badaniu uważa, że dyskryminacja ze względu na płeć w środowisku medycznym jest powszechnym problem w Polsce.

Najczęściej dyskryminowane są ratowniczki medyczne (93,7 proc.), a także lekarki (82,6 proc.), elektroradiolożki (75 proc.) oraz fizjoterapeutki (70 proc.). 

O dyskryminacji kobiet szeroko mówi się w kontekście specjalizacji. 

- W powszechnej opinii specjalizacje zabiegowe są postrzegane jako bardziej męskie, a wykonujących je mężczyzn uważa się za posiadających większe kompetencje w porównaniu do kobiet będących przedstawicielkami danej specjalizacji - uważa, cytowana na łamach bml.pl, Aneta Machnio, psycholog, doradcy ds. edukacji i rozwoju w medycynie. 

Dlaczego tak się dzieje? Być może odpowiedzią jest fakt, że specjalizacje łączymy z cechami określanymi jako bardziej męskie (np. siła czy odporność na stres). 

Stereotypowe wypowiedzi, niesmaczne żarty i złośliwe komentarze

Jak czytamy na stronie bml.pl, najczęściej spotykanymi formami dyskryminacji są: stereotypowe wypowiedzi, żarty i komentarze (dotyczyły 72,8 proc. wszystkich przepytanych respondentek), a także zachowania/komentarze związane z naturą/fizjologią kobiet (68,6 proc.).

Badania wskazują, że w przypadku prawie wszystkich form dyskryminacji, więcej kobiet było świadkami danego przejawu niż doświadczyło go na własnej skórze. 

- Niestety, wciąż wiele kobiet ma w sobie przekonanie, że jeśli spotyka je dyskryminacja, same się do niej przyczyniły i ponoszą za nią odpowiedzialność - wyjaśnia Aneta Machnio. 

Dyskryminacja ma swoje konsekwencje

Jak się okazało, dyskryminacja ma swoje konsekwencje i to nie małe. Niemal 1/3 ankietowanych zdecydowała się na wybór innej specjalizacji z obawy przed dyskryminacją lub z przekonania, że to "nie jest to dziedzina dla kobiet". 

Okazało się również, że - z tego powodu - 10 proc. kobiet zmieniło pracę lub uczelnię. Co piąta kobieta zrezygnowała natomiast z dalszego rozwoju naukowego lub zawodowego. Nie brakowało także kobiet, które szukały pomocy psychologicznej ze względu na doświadczenie dyskryminacji (co ósma ankietowana). 

Kto jest sprawcą dyskryminacji i jak temu zapobiegać?

Według respondentek, dyskryminują głównie mężczyźni, a konkretnie nauczyciele akademiccy (76,8 proc.) i pacjenci (74,4 proc.). Ponadto współpracownicy płci męskiej (69,5 proc.) byli grupą częściej dyskryminującą niż przełożeni (54,4 proc.).

Często dyskryminowały również współpracowniczki (32,2 proc.). To oznacza, że wsparcie, w ramach płci, w zespole medycznym nie zawsze istnieje. 

Czy w miejscach pracy/nauki, w związku z zapobieganiem dyskryminacji, wdrożone zostały jakieś konkretne działania? Zaledwie 13,2 proc. odpowiedziało na to pytanie twierdząco. 

Jak uważa 1/3 ankietowanych, działania, które są podejmowanie, nie są wystarczające skuteczne, aby móc odpowiednio zapobiegać dyskryminacji ze względu na płeć.  

Dlatego też większość ankietowanych otrzymuje niezbędne wsparcie od swoich najbliższych (rodziny, znajomych). Autorzy badania wskazują, że dość niepokojący jest fakt, że co czwarta kobieta, która zgodziła się na wzięcie udziału w badaniu, nie uzyskała żadnej pomocy w związku z dyskryminacją. 

Większość uczestniczek badania wskazała, że najlepszą metodą zapobiegania jest po prostu edukacja. 91,1 proc. respondentek uważa również, że - w tym temacie - niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń, w którym wezmą udział dla medycy obu płci oraz studentki i studenci kierunków medycznych. 

- Dane, które zaprezentowałyśmy w wszystkich częściach raportu to odzwierciedlenie historii wielu kobiet. Setki testimoniali, które przeczytałyśmy przygotowując raport i komentarze w odpowiedzi na jego publikację to głosy medyczek, które nie tylko biernie czekają na zmiany, ale chcą nią być. Raport pokazał jak wiele jest jeszcze do zrobienia na polu walki z dyskryminacją - czytamy w podsumowaniu badania. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum